אאא

מסכת שבת, דף ק"ה - בעברית: 

 

מסכת שבת, דף ק"ה - באידיש:  

 

מסכת שבת, דף ק"ה - באנגלית: 

 

מסכת שבת, דף ק"ה - בצרפתית: 

 

מסכת שבת, דף ק"ה - בספרדית: