אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, ממשיך בקו התקיף נגד אלו המזלזלים בהוראות משרד הבריאות ומגיעים לבתי כנסת ללא עטיית מסכות וקורא לסגור בית כנסת שכזה.

אמש (רביעי) נשאל הרב מוצפי: "בית כנסת שלא באים עם מסכות, הגבאי מזהיר ורוב לא מוכנים בזמן תפילה ולימוד להישאר עם מסכה. השאלה הגבאי צריך או רשאי לסגור את בית הכנסת שאין כניסה ללימוד ותפילות?".

בתשובה נחרצת כתב הפוסק: "לסגור את שערי בתי הכנסת".

שאלה נוספת שנשלחה לרב בנושא המסכות: "האם ניתן להקל בחבישת מסכה בבית הכנסת?". בתשובה כתב הפוסק: "חייבים לחבוש מסכה, זה מציל חיים".

בדבריו הדגיש הרב מוצפי: "רואים באופן ברור את השגחת הבורא עלינו, אך אסור לנו להיות שאננים כי אנחנו צריכים הרבה זכויות".

 בקורונה, תהיו ליטאים ותצילו חיים // ישי כהן

כזכור, בתחילת השבוע יצא הרב מוצפי במתקפה חריפה נגד אלו המזלזלים בהוראות ומגיעים לבית כנסת ללא מסכה והגדיר אותם "רוצחים".

הרב מוצפי נשאל: "אותם שבאים לבית ה' בלי מסכות ומסכנים את בית הכנסת בהוצאה כספית וסגירה אין זה דין של ביטול תורה?".

בתשובתו תקף הרב את אלו המסכנים את חיי המתפללים ומגיעים ללא מסכה לבית הכנסת: "מה ביטול תורה? הם רוצחים! יש כיום למעלה מ -4000 חולים, מאות מתים, וכמה סבל צער והפסדים כספיים, ייסורים נוראיים לכל בני המשפחה. ועוד לא התייחסנו לאותם עשרות אלפים הנזקקים להיכנס לבידוד!".

הרב סיים את תשובתו באזהרה חמורה: "אוי להם מדין שמים, עוד 3 חדשים יום הדין בו שלשה ספרים נפתחים".

שאלה נוספת שהגיעה לשולחנו של הרב מוצפי ועסקה בנושא המסכות: "מה נאמר לאנשים בבית הכנסת שמסרבים לעטות מסכה בתוך בית הכנסת, גם אחרי שמפצירים בהם?".

בתשובתו כתב הגרב"צ מוצפי: "תגרש אותם משם, רוצחים המה".