אאא

היקף התחלואה, והעליה הגדולה במספר הנדבקים בנגיף הקורונה, הוביל את גדולי ישראל, מרן שר התורה, הגאון ריב חיים קנייבסקי וראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין לפרסם מכתב חדש הבוקר (שלישי) בו הם קוראים להקפיד על ההנחיות ולהתחזק בשמירה על קדושת בית הכנסת.

במכתבם כותבים גדו"י כי "בעת הזאת, המצוה המוטלת עלינו היא שמירת הבריאות, חמירא סכנתא מאיסורא, וחלילה להתרפות בזה".

עוד כתבו גדו"י: "הזכות הגדולה היא מה שהיכלי הישיבות ומוסדות החינוך שוקדים על תלמודם כפי מה שאפשר, ובלי חשש סכנה אי"ה, ובודאי תורה מגנא ומצלא.

"וראוי לשמור ולהתחזק בזה לזכות ולשמירת עם ישראל. וישתדלו לומר פרקי תהילים אחר התפילות, להעתיר ולחלות לרבו"ע שיסיר מעמנו את הרעה הזאת".

המכתב המלא
המכתב המלא
הגדלה

הגאון רבי דב לנדו, ראש ישיבת סלבודקא, נשא אף דברים בענייני השעה בהיכל ישיבת סלבודקא ואמר כי "אסור להתייחס לדברים של פיקוח נפש כאל משחק לעשות שלא כדברי הרופאים זו עוולה גדולה מאוד".

בדבריו אמר כי "לבישת מסיכה בזמנים אלו חובה גמורה היא על כל אחד ואחד ללא יוצא מן הכלל, ועוון גמור הוא להימנע מלבישתה".