אאא

ראש ישיבת סלבודקא הגאון רבי דב לנדו, יצא הבוקר (שישי), במכתב חריף לתלמידיו, בעקבות התפרצו התחלואה, והאפשרות של זלזול בהוראות הרופאים, ראש הישיבה השתמש במילים חריפות נגד אלו שאינם חובשים מסיכה, ואינם מצייתים להוראות הרופאים.

את מכתבו פתח ר' דב: "אי חבישת מסיכה כפי הוראות הרופאים היא עוולה גדולה ועבירה חמורה וכל אי ציות להוראות הרופאים בכל עניין הקורונה הוא בכלל זה".

עוד כתב ראש הישיבה והוסיף, כי "אין שום תירוץ או טצדקי או משהו אחר משמועות שווא המתהלכות בין מ"הוראות" ו"פסקים" מכל צד שהוא שלא לציית חלילה וחלילה להוראות הרופאים, רק לקיימם במלואם בלי שום שינוי".

"והנזהר והמזהיר אחרים בזה רבה זכותו ואשרי חלקו".

בסיום מכתבו יצא ראש הישיבה נגד אותם רבנים ואדמו"רים שמורים לתלמידיהם לא להיבדק מחשש שהמוסד ייסגר, הגר"ד כתב: "יש להוסיף על פי דעת הרופאים כי מי שאינו חש בטוב מחויב ללכת להיבדק ללא שום התרשלות".