אאא

מסכת שבת, דף קכ"ד - בעברית: 

 

מסכת שבת, דף קכ"ד - באידיש:    

 

מסכת שבת, דף קכ"ד - באנגלית:    

 

מסכת שבת, דף קכ"ד - בצרפתית:    

 

מסכת שבת, דף קכ"ד - בספרדית: