אאא

בצל מגיפת ה'קורונה' שממשיכה להתפשט בישראל כאשר בכל יום נוספים מאות חולים ומספרי הנדבקים בנגיף שוברים שיאים, נשאל מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שורת שאלות מראשי ישיבות ומחנכים, במה יש להתחזק וממה יש לחשוש.

מרן שר התורה הורה להורים שלא לחשוש לשלוח את ילדיהם ללמוד במוסדות החינוך - שמא יאלצו להיכנס לבידוד והסביר כי העולם קיים בזכות לימוד התורה של תשב"ר. כמו כן הורה להתחזק בתפילה ואסר להקל במצוות "ונשמרתם".

בנוסף, הורה שר התורה כי מי שלא יכול לשמור על כללי הזהירות, כגון עטיית מסכה, שיתפלל בבית ולא בבית הכנסת. למי שחושש אמר כי יש לפחד מהחטאים והסגולה להינצל מהמחלה הזו היא בלימוד התורה.

"כיכר השבת" מגיש את השו"ת המלא:

• במה אפשר להתחזק ולעורר רחמי שמים?
הגר"ח: "להתפלל".

• האם יש לחשוש משלוח את הילדים ללמוד שמא יכנסו מחמת כך לבידוד?
הגר"ח: "לא".

• מה המעלה הגדולה למתחזקים בלימוד התורה בעת הזאת?
הגר"ח: "תורה מגנא ומצלא".

• יש אומרים 'שומר פתאים ד'', האם אפשר לסמוך על זה ולהקל במצוות 'ונשמרתם'?
הגר"ח: "לא".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

• אותם שאינם יכולים לשמור על כללי הזהירות, האם יתפללו במנין ובבית הכנסת?
הגר"ח: "שיתפלל בבית".

• מה אפשר לומר לאלו שמפחדים?
הגר"ח: "פחדו בציון חטאים".

• איזה חיזוק באמונה אפשר ללמוד מזה?
הגר"ח: "יש מנהיג לבירה".

• מה הסגולה והדרך להינצל מהמחלה הזו?
הגר"ח: "ללמוד תורה".

• ראש ישיבה שצריך הרבה טירחות לטרוח כדי שהבחורים יצליחו ללמוד, עד כמה הוא מחוייב בזה?
הגר"ח: "כמה שיכול אין לו שיעור, שלא יהא ארור עושה מלאכת ד' רמיה (עי' ב"ב כ"א ב')".

• מה מעלת לימוד תשב"ר בימים אלו?
הגר"ח: "עלמא קאי בזכות הבל פיהם של תשב"ר (שבת קי"ט ב')".