אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קי"ט - אות א' 

 ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות א'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות א': 

 

פרק קי"ט - אות ב' 

 ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות ב'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות ב': 

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן