אאא

מסכת שבת, דף קל"ה - בעברית:   

 

מסכת שבת, דף קל"ה - באידיש:     

 

מסכת שבת, דף קל"ה - באנגלית:    

 

מסכת שבת, דף קל"ה - בצרפתית:    

 

מסכת שבת, דף קל"ה - בספרדית: