אאא

העולם היהודי מציין היום (שני) שמונה שנים להסתלקותו של מרן פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל. בנו, הגאון רבי בנימין אלישיב, נשא דברים קצרים עבור 'כיכר השבת' לרגל היארצייט בהם גילה מה אביו, מרן זצ"ל, היה אומר בעת הזאת של מגיפת הקורונה.

בפתח דבריו, אמר רבי בנימין: "כידוע, אנו עומדים במצב קשה במגיפת הקורונה, אין אנו יודעים מה ילד יום, רבים שואלים מה עלינו לעשות. לקראת היארצייט שואלים מה אבא היה אומר על זה?!

הגר''ב אלישיב עם כותב השורות
הגר"ב אלישיב עם כתב 'כיכר השבת' אבי רבינא

"הוא היה אומר להתחזק בתפילה ולזעוק אל ה' בחוזקה, להתחזק במידות שבבין אדם לחברו. מצאנו בסוף ספר שמואל שהייתה מגיפה נהרגו 70 אלף איש. הביא הרד"ק בשם המדרש כל האלפים שנפלו במגיפה, לא נפלו אלא שלא נהגו כבוד בבית המקדש, יש לנו עוד עצה נגד המגיפה, הכל אומרים - להתפלל עם כל הכוונה".

בשלב זה עבר ר' בנימין אלישיב לספר סיפור שטרם סופר מאביו זצ"ל: "כל מה שנדבר עליו רק יגרע. אבל רק משהו קטן ששמעתי פעם. ר' חיים, היה לו ירושלמי קשה בזרעים, הוא התכתב עם אבא. הסטייפלער והחזון איש לא הסתדרו עם זה. הוא שלח מכתב לאבא שענה לו פשט בירושלמי.

"החזו"א התבטא לאחר מכן על אבא זצ"ל כי 'רק מי שלומד תורה לשמה מסוגל להגיד פשט כזה על הירושלמי'. לאחר כמה שנים, כשהספידו את החזו"א, אח שלו העיד עליו שלמד תורה לשמה כל השנים. פה, החזו"א לבד אמר על אבא שלמה תורה לשמה כל השנים".