אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קי"ט - אות ה'  

 ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות ה'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות ה':  

 

פרק קי"ט - אות ו'  

 ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות ו'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות ו':  

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן