אאא

יושב ראש הסוכנות היהודית, יצחק הרצוג, כשעמו ראש מטה יו"ר הסוכנות, אייל שויקי, ויועצו לתחום קהילות תורניות חרדיות, הרב דוב בקשט, התארח במשרדי "ועד הישיבות" בירושלים.

הרצוג התקבל בחמימות רבה ע"י יו"ר "ועד הישיבות" הגרא"ח קאופמן והצוות הבכיר של "ועד הישיבות", שסקרו בפניו את הפעילות העניפה של "ועד הישיבות" בכלל ובתקופת הקורונה בפרט.

בפגישה נידונו מספר נושאים בעיקר אלו הקשורים באלפי בני הישיבות בני חו"ל השבים ללימודיהם ארצה בישיבות הקד' בצל הקורונה.

הרצוג הביע התרגשות רבה כשהוצגו בפניו מספר מסמכים ומכתבים נדירים העוסקים בקימום וחיזוק הישיבות הקדושות ומוסדות התורה בישראל לאחר השואה, שנכתבו ונחתמו ע"י סבו הרב הראשי הגראי"ה הרצוג זצ"ל שכיהן כנשיאו הראשון של "ועד הישיבות" בארץ ישראל.

בסוף הביקור הוענקה למר הרצוג תמונה ממוסגרת ובה "קול קורא" בחתימתם של כל גדולי ראשי הישיבות והרבנים ובראשם הרב הרצוג זצ"ל לתמיכה וחיזוק בלימוד התורה הקדושה בישיבות בארץ הקודש.