אאא

אבל כבד בחסידות גור עם היוודע הבשורה הקשה על לכתו בטרם עת של הרה"ח רבי אברהם מרדכי בורנשטיין זצ"ל, מחשובי החסידים ואיש סודו של הרבי, והוא בן 66 בפטירתו.

המנוח נולד לאביו רבי שמואל בורנשטיין זצ"ל, שהיה ממקורביו ומתלמידיו הגדולים של האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור זיע"א, ובנו רבי אברהם מרדכי ז"ל היה מוכר וידוע כאדם ירא שמים, חסיד אמיתי ואיש שכולו תורה וחסידות, שדבוק בכל נפשו ומאודו לאדמו"רי גור בכלל וליבלחט"א הרבי מגור הנוכחי בפרט.

תפקידים רבים היה לרבי אברהם מרדכי ז"ל, אך הניכר שבהם הוא תפקיד ה'איבער שמועס', במסגרתו היה עומד בעריכת ה'טישים' בגור מאחורי האדמו"ר ומקשיב לדברי התורה, כשלאחר מכן הוא היה זה שחזר לפני קהל החסידים על דברי התורה, תפקיד שהצריך אדם בעל זיכרון טוב.

בנוסף היה רבי אברהם מרדכי ז"ל שליח מסור לטובת הנהלת המוסדות של גור בעיר ערד, והיה שותף בהקמת הקהילה והמוסדות, זאת בנוסף להיותו האיש שניהל במשך שנים רבות את עריכת השמחות בחסידות.

המנוח חלה בתקופה האחרונה במחלה הארורה, ובשעה האחרונה השיב את נשמתו ליוצרה לאחר יסורים קשים, למגינת לב המשפחה, קרוביו וידידיו.

הלווייתו צפויה להתקיים בשעות הקרובות.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.