אאא

שופטי בית המשפט העליון דחו לפני זמן קצר (רביעי) את עתירתם של תושבי רחוב בלפור בירושלים, שביקשו להגביל את ההפגנות המתקיימות במקום נגד ראש הממשלה נתניהו.

כזכור, בעתירה תואר בין השאר הסבל שהם חווים מ'מחאת בלפור' במלים הבאות: "העותרים, הינם אנשים נשים וטף המשמיעים קול זעקה בפני בית משפט נכבד זה, לאור העובדה, כי המחאה יצאה משליטה, איבדה כל פרופורציות ופוגעת בעותרים באופן ממשי, מסכנת את חייהם ושוללת מהעותרים זכויות יסוד".

 מחאת 'הדגלים השחורים'

"בין הזכויות הנפגעות", נכתב עוד בעתירה נגד אנשי 'הדגלים השחורים', "ישנן כאלו שהן מכוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, לרבות, חופש התנועה, בריאות הציבור ועוד כהנה וכהנה זכויות, אשר הוכרו זה מכבר על ידי בית משפט נכבד זה ככאלה".

אלא שכאמור שופטי בג"ץ בחרו כעת לדחות את העתירה הגבלת ההפגנות נגד כהונת נתניהו כראש ממשלה, ונימקו: "מעונו הרשמי של ראש הממשלה הוא סמל שלטוני והוא נבחר על ידי המפגינים לא בכדי, לצורך העברת מסריהם".

"הפגיעה בחירות ההפגנה ובחופש הביטוי של המפגינים כתוצאה משלילת אפשרותם להתכנס דווקא במקום זה, קשה וחריפה היא", קבעו השופטים.

לדברי שופטי 'העליון', "המסר שאותו מבקשים המפגינים להעביר אינו בא לידי ביטוי רק בקריאותיהם ובשלטים הנישאים על ידם; בחירת מיקומה של ההפגנה נושאת אמירה בעלת חשיבות עצמאית ונפרדת עבור המפגינים, ואף היא חוסה תחת ההגנה של חירות ההגנה והביטוי".