אאא

ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, מסר אמש (שלישי) שיחה לאלפי אברכים, שהקשיבו דרך הטלפון, והסביר להם על המעלה של חודש אלול וכמה צריך להתחזק. 

בתוך דבריו ביקש הגר"ג להתחזק באהבת חינם ואמר לאברכים: "לא שייך סכסוכים וקפידות בין אדם לחברו, אם אחד דיבר עלי, הפריע לי אז אני כועס עליו? הרי זה משמים".

"אבל במציאות יש סכסוכים קפידות ומריבות בין שכנים בענייני ממונות, זה מזיק לבריאות כשאדם מתרגש וכועס וצועק, בשביל מה? בשביל מה? כשאדם מוותר הוא תמיד מרוויח".