אאא

נערכים לסגר הכללי; במשרד לשירותי דת הושלמו ההכנות האחרונות לקראת הסגר הכללי בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. בהתאם להחלטת הממשלה על הטלת סגר בחגי תשרי במשרד לשירותי דת נערכו בכדי לספק שירותי דת זמינים ונגישים בראש השנה ויום כיפור. 

לאור פניית שר הפנים הפריפריה והגליל אריה דרעי, למצוא פתרון שיאפשר את קיום התפילות ותקיעת השופר בימים הנוראים הוביל מנכ"ל המשרד עו"ד עודד פלוס בשיתוף עם משרד הבריאות את הפתרון לבעלי התפילה והתוקעים בשופר. בכדי לאפשר להם מעבר לצורך מילוי תפקידם. "לחזנים ובעלי התקיעה יש תפקיד מרכזי בניהול ועריכת סדרי התפילה בימים הנוראים. הצורך לאפשר מעבר לאותם בעלי תפקידים הוא קריטי בכדי לקיים את מצוות החג".

במשרד הבריאות נענו לבקשה ובדיונים שנערכו בין מנכ"ל המשרד ופרויקטור הקורונה פרופ' רוני גמזו הוחלט על הענקת אישורי מעבר מיוחדים לחזן ולבעלי התקיעה עם בני משפחותיהם.

איך זה עובד? המשרד לשירותי דת יפרסם באתר המשרד (www.dat.gov.il) את דף הבקשה על בעל התפילה ועל גבאי בית הכנסת למלא את הדף ולשלוח למשרד לשירותי דת על מנת שמנכ"ל המשרד לשירותי דת יאשר את הבקשה.