אאא

ראש השנה היה נראה קצת רחוק, ועכשו אנו 'קולטים' שנותרו ימים בודדים, האם יש 'מתכון' מהיר לזכות בדין?

העולם מצוי ב'ארוע מתגלגל' – קורונה, איך מתחברת: תפילת המרפסות שופר וגזר דין – למצב שלי היום? לפני או אחרי בידוד? ועם יום עבודה טובעני?

התשובה פשוטה: "באשר הוא שם" –באיזה מצב שהאדם נמצא היום – הוא יכול להתעורר ולזכות בדין!

אתה ב'חושך'? ה'אור' עומד להאיר!

כלל יסוד מבריאת העולם, כל דבר טוב מתחיל בחושך ובתוהו ובוהו, ואחרי שהאדם מכיר ו'מכיל' את החושך - מגיע האור, וזהו: 'יתרון האור מן החושך'.

באלול צריך לעצור לרגע את 'מירוץ החיים' ולעשות חשבון נפש: 'מה התקדמתי מהשנה שעברה? מה הצלחתי לשנות ולשפר השנה?' האם יש לי רצון להגדיל את מלכות ה' בעולם?

המלכת ה' דורשת מהאדם לדעת מה הקב"ה רוצה ממנו, ואם רצון ה' מתנגש עם רצונו, האם הוא מצליח לבטל את רצונו?

זוהי ההוכחה שהוא 'מכתיר' עליו את המלך האמיתי של העולם, ומגדיל ומוציא לפועל את מלכות ה'.

האדם מחויב להעריך ולהחמיא לעצמו

מה כולל חשבון הנפש? השלב הראשון: להכיר, להעריך ולהוקיר כל הישג קטן שהאדם השיג השנה, כל שינוי - במחשבה דיבור ומעשה, והאדם מחוייב להחמיא לעצמו על כך.

כל שינוי, ואפילו הכי קטן לפעמים עולה לאדם 'בדמים' מרובים ממש! ולכן, הכרה בשינוי נותנת לו תוקף וחשיבות, ונשארת בנפש 'חווית' הצלחה ש'תצית' ו'תבעיר' את הצלחת העתיד, ותיתן כוח לעמוד באתגרים.

להכיר את מצבי: איפה אני עומד היום?

הדבר השני שהאדם צריך לשאול: האם אני מקדש ומגדיל במעשי את מלכות ה' בעולם, או להיפך? חשבון הנפש מעורר את האדם לבחון את מעשיו, ולהרגיש חרטה על מה שלא נעשה לרצון ה', ומתעורר באדם רצון לשוב אל ה' - ולאמת של עצמו.

השלב השלישי בחשבון נפש: חרטה על הרגלים מעשים ומידות שטבועים באדם, עוזרים להכיר במצב ולהתוודות עליו, לרצות לעזוב את החטא, וזה הזמן שהאדם צריך לקבל על עצמו לעשות שינוי קטן בפועל.

הרצון חייב להיות 'רציני' ולהתבטא במעשים, רצון אמיתי חייב להביא לשינוי המעשים בפועל, וזהו, שאדם פותח את הפתח לשינוי בבחינת - 'אני לדודי'.

הרצון הפנימי – מתחיל ברובד החיצוני

השינוי במעשים גורם לאדם להתקרב לה' ולקבל 'עול מלכות שמים' - להמליך את הקב"ה עליו, וכך, חודר 'אור אלוקי' לחלקי נפש האדם, ומעורר ו'מדליק' את חלקי - הנפש הפנימית - מחשבה דיבור ומעשה.

יש לאדם בחירה חופשית: האם לנצל את ראש השנה להתחדשות וצמיחה או 'להעביר' את הימים הללו בתפוח בדבש, ורק אם יש לאדם רצון - הוא יצליח לעשות שינוי! מדוע?

ידוע הכלל שהבחירה ביד האדם, רוצה - עושה, לא רוצה – לא עושה.

מי שרוצה, מצליח לנצל את ה'ימי הרצון' לפעול יותר בקלות לשינוי המעשים, כי ימים אלו מסוגלים להצלחת השינוי.

ראש השנה הוא 'ראש' שמסוגל לתקן את ה'מוחין' של האדם - כמו 'ריסט', שגורם לאדם לשינוי ה'מוחין', שיגרמו לתיקון הלב וחלקי הנפש: מחשבה דיבור ומעשה.

על מה נידון האדם בראש השנה?

בראש השנה האדם נידון עד כמה המליך את הקב"ה בעזרת 'הכלים' שקיבל בשנה האחרונה, ולפני זה נחתם לאדם כמה ואיזה כלים הוא יקבל בשנה החדשה.

ניתן לומר בפשטות: השאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו לפני ראש השנה: האם אני רוצה השנה להמליך את הקב"ה עלי, ומקבל על עצמי להשתדל לוותר על רצוני מפני רצונו?

התשובה - תכריע את דינו של האדם בגשמיות וברוחניות!

בהתאם לרצונות החדשים - נפסק לאדם איזה וכמה השפעות טובות ו'כלים' הוא יקבל לשנה החדשה.

מה מפריע לאדם לעשות שינויים?

המכשול הגדול של האדם הוא היצר הרע, שעובד בחריצות וב'מסירות נפש' ממש! להכשיל את האדם, ולכן, לפעמים, למרות הרצון האדם לא מצליח לעמוד בפיתוי של היצר הרע.

יצר הרע מעמיד את האדם בניסיון אין סופי... התורה מעידה "כי יצר לב האדם רע מנעוריו", ואף: "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום" – כל יום מתחדשים לאדם הניסיונות, וזה הכי נורמלי!

הכלל הוא: אי אפשר לנצח במלחמה בלי - הקב"ה! צריך להשקיע מאמץ בתפילה כדי לקבל עזרה, כי "לולא ה' עוזרו – לא יכול לו" ולא לשכוח, שהקב"ה רואה כל מאבק שיש לאדם - אפילו הכי קטן, אפילו אם לא הצליח 'במלחמה' הוא יקבל שכר על הרצון והמאמץ 'לפום צערא אגרא'.

כשהלב רוצה – שום מרחק לא ימנע בעדו! ואת זה הקב"ה רוצה! ואת זה הקב"ה בוחן 'רחמנא ליבא בעיי', רק הוא יכול לבחון כליות ולב, רק הוא יודע עד כמה הניסיון שהאדם עומד בו - קשה עבורו, וכמה כל התקדמות קטנה עולם לאדם בקשיים מרובים.

המלחמה ביצר – המלכת ה' בפועל

כל פעם שהאדם נלחם ביצרו הוא ממליך את הקב"ה על עצמו, אם מצליח – מה טוב. ואם לא, אסור לאדם לתת ליצר הרע להמשיך 'להפיל' אותו, הוא צריך לומר לו – עד כאן! ולא להיכנס איתו לויכוחים של טוען ונטען.

אחרי כישלון, האדם צריך לחדש את הרצון - ולהתחיל מחדש, אפשר בכל יום להתחיל מחדש - עשרות פעמים! זאת החוכמה הכי גדולה, וזאת ההוכחה הכי מוחצת ששיש לאדם - רצון להתקדם בעבודת ה', ובכך, הוא מגדיל את מלכות ה' בעולם.

זאת העבודה של ימי אלול האחרונים, לא כדאי 'להפסיד' את הרכבת ולהגיע לראש השנה בלי ברור המעשים הרצונות, חרטה וידוי וקבלה לעתיד, והתחלת שינוי המעשים בפועל.

מהו סוד הצלחת מימוש הרצון לשינוי?

מימוש והצלחת השינוי דורש לקחת אחריות! האדם מחליט - מה הצעד המעשי הראשון - ויכריז עליו בקול!

חשוב לעשות רק שינויים קטנים, כי לוקח זמן לשנות הרגלים, מעשים ומידות, ולהצלחה פוסעים רק בצעדים קטנים ומדודים.

כלי חשוב להצלחה הוא - כתיבת השינוי או צרוף שותף לאתגר.

לשתף את הקב"ה בהחלטות: האדם צריך להתפלל ולספר לקב"ה עד כמה הוא רוצה להתקרב אליו, ורוצה לשנות ולהשתנות, ולבקש את עזרתו שיאיר לו את הדרך, ויפרוץ לו את המחסומים להצלחה.

אני מוסר 'מודעה' – אתה תצליח דרכי!

אחת הדרכים להצלחה שהאדם 'ימסור מודעה' ויאמר: 'אני מצהיר בזה, שאני רוצה לקבל את מלכותך על כל פרט ופרט בחיי, ורוצה לעבוד אותך בכל חלקי נפשי: במחשבה דיבור ומעשה... ומבקש שתעזור לי להצליח להתקרב ולדבק בך, ולגדל ולקדש את שמך - עלי ועל העולם'.

ההכרזה נותנת לרצון 'תוקף' רשמי, האדם יכול לומר או לכתוב לעצמו: 'אני מחליט לעשות שינוי ב... ומכריז ש'השנה אחפש דרכים איך לעבוד על... וכבר עכשיו אני מתחיל בשינוי קטן... ואני לוקח את האחריות לשינוי על עצמי, ובעזרת ה' - אעשה ואצליח'.

לזה הקב"ה מחכה! האדם הוא לא קבלן הצלחה – הוא אחראי לרצון ולהשתדלות ו'גדולה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא'.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בראש השנה - האדם נברא וחטא – והתכפר לו

ראש השנה האדם נברא, וביום זה כל הבריאה מתחדשת, ולכן, ביום זה ניתן להתחדש ולהצליח לעשות שינויים.

בראש השנה האדם הראשון חטא - וחזר בתשובה, ולכן, ביום זה - נסללה לאדם הדרך לתשובה.

לראש השנה צריך להגיע עם הלב, הרצון והחלטות ברורות, ואז, האדם יכול להשליך את כל מה שהוא לא רוצה, ממש כמו ב'תשליך'...

יהי רצון שהקב"ה ישליך את כל עוונותינו, ויכתוב ויחתום אותנו לחיים טובים ולשלום, אמן!