אאא

96 שנים לפטירת הגאון רבי אברהם אליהו קפלן הנסיך הסלבודקאי, מראשי "תנועת המוסר", שהותיר אחריו חלל עמוק.

תיבת המייל של "כיכר השבת" וכותב השורות מתפוצצת מהשאלות של ציבור הגולשים, מה למען ה' צנזר יומן ההשקפה הנודע, "יתד נאמן", מספרו של הגאון רבי אברהם אליהו קפלן?!

• • •

אבידה גדולה הפסיד העולם התורני בפטירתו, שכן אחד הפרויקטים האחרונים בהם עסק סמוך לפטירתו, הוא לכתוב פירוש על התלמוד הבבלי שישלב את הלמדנות הליטאית עם מחקר התלמוד, אך הוא נפטר לדאבון לב.

על כך אנו למדים מכתיבת אגרת לראשי קהילה בליטא שרצו למנותו כרב, אולם הוא סירב וכתב להם: "החילותי בעזרת ה' לבנות לי בית על גדול ים התלמוד... עבד עברי הנני בבית המדרש לרבנים בברלין שכל קהילות ישראל במערב העומדות על בסיס התורה והמצווה פונות אליו לקבל ממנו רבנים ומורים".

כמהה נפשו לעלות לארץ ישראל, אולם הוא הדחיק אותה מפאת לימוד תורה, וכך כתב לר' שמחה אסף: "תמהני עליך ידידי, שאתה מסתפק בי אם הנני שואף להתיישב בא"י. ודאי שאני שואף! ולא משום ישוב הארץ בלבד, אלא משום ישוב התורה... בודד אני פה...".

אחד התלמידים הצעירים שדבק ברב קפלן בשנות לימודו בסלבודקא (בשפת הישיבות מכונה החברותא: "אילן") היה לא פחות מהגאון האדיר רבי יצחק הוטנר שאף הזכירו בחיל ורעדה באגרותיו.

על מצבתו בברלין נחרט: "רבי אברהם אליהו ב"ר אברהם אליהו בעילוי מראקוב. איש יהודי גדול דעה וגדול חיים. עודו רך בשנים נקרא להיות אב בחכמה והרבית תורה בברלין בבית המדרש לרבנים".

• • •

בספרו "בעקבות היראה" מעז רבי אליהו קפלן להזכיר את שמו של הרצל [!] ולא עוד אלא שהוא סבור שניתן ללמוד ממנו מוסר[!], נביא את לשונו שבתחילה מודגש שאין הרצל הוא רב, אולם יש מה ללמוד ממנו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"הוא לא למדנו תורת משה, הוא לא למדנו הלכה ואגדה, הוא לא למדנו חכמת ישראל ומוסר היהדות – כי את כל אלה לא הורו לו מעולם. הוא נתגדל בסביבה אשר על אלה לא נמצאו בה.

"אך הוא למדנו לומר שתי מלים בהזדמנויות כאלה אשר עד לו – לא העזנו ולא יכולנו לאמרן בהן: עברי אנכי! – אכן, בבית המדרש שלו ליד העמוד יכולנו לומר זאת תמיד. – יכולנו אפילו לכתב ולקרוא זאת בכל ספרינו ומאמרינו, בכל עיתונינו וחוברותינו, יכולנו להכריז על עצמנו כעל עם בכל מקום שתרצו, רק לא במקום אחד, באותו מקום בו מיוצגים ביתר שאת כל אומות העולם – במדיניות העולמית!

"אותה הכנה נשגבה לתקופה זו, המתחילה עתה לעבר עלינו? כלום אין אתם חשים את תנועת ידה הנסתרת של ההשגחה? – ויודע אני, כי כשם שמוכרחה הייתה לבוא תחת הלאום היהודי, כן מוכרחה תהיה לבוא סוף כל סוף, בעתיד הבלתי נראה לעין, תחית רוח תורתנו. כסוי עבים הוא אפקה של תורתנו. ועוד יותר – אפרן של מצוותיה, של חוקי החיים אשר לה. נעזבת היא על ידי הנוער, אין היא זוכה לתשומת לב מאת מנהיגי הדור המודרנים "והיא יושבת וראשה חפוי, כאשה עקרה שלא ילדה" – אך היא עוד ילד תלד! – אין אנו רואים את הדרכים, אין אנו רואים את העקבות, אבל יודע אני – אוצר אני ספרנץ בודנהיימר בשעתו – שאני מוכרח לשאוף לזה. והאלוקים אשר ישיבנו לציון – ישיבנו גם לתורה מציון – אני מאמין ! – 

"וככל שגדלה אמונתי באלקים – גדלה שייכותי לציונות", מסיים הרב קפלן את מאמרו.

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, השם דגש על ההיסטוריה התורנית של ארץ ישראל, מדריך טיולים, ובעלים של סוכנות הטיולים 'ישראל בשטח'
    לפרטים נוספים נא לפנות: sisraerl@gmail.com