אאא

דף נה

*כיצד מעברין. *עיר כקשת. *מצטרף לעיר. *צריפים.

א.     כיצד מעברין את הערים, ומאי קמ"ל 1. ארוכה כמות שהיא, וקמ"ל אף דאריכא וקטינא דלא מרבעים בארכה אלא כמלבן. 2. עושים זויות לעגולה, אבל לא למרובעת שאינה בריבוע עולם. 3. רחבה מצד א', יש להשוותה. 4. בית יוצא מצד אחד משווים וכן שני בתים, וקמ"ל אפילו משני רוחות. 5. עשויה כקשת או גאם, רואין כאילו מלאה בתים.

ב.     עיבור עיר העשויה כקשת 1. אם בין שני ראשיה פחות מד' אלפים אמה מודדין מן היתר ואם לאו מהקשת, משא"כ חומת עיר שנפרצה ששיעורה קמ"א אמה ושליש כיון דהויא משתי רוחות, וקמ"ל אף דלא דחיקא תשמישייהו. 2. בין יתר לקשת פליגי אי רק אלפים או אף יותר, וה"נ מסתברא כיון שיכול לחזור דרך הבתים.

ג.      מה מתעברין עם העיר 1. נפש שיש בה ארבע אמות על ד"א. 2. גשר. 3. קבר. 4. ביכ"נ. 5. בית ע"ז. 6. אורוות. 7. אוצרות. 8. בורגנין, ובכולם אם יש בהם בית דירה. 9. בית בים, שראוי לפנות כלים. 10. שלש מחיצות בלי תיקרה, ובעי בשתי מחיצות ותקרה. 11. מערה שיש בית על גבה.

ד.     לא מצטרפין לעיר 1. נפש פרוצה. 2. ברשויות דלעיל אם אין בהם בית דירה. 3. בור שיח ומערה. 4. גדר. 5. שובך. 6. בית שבספינה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     צריפין ודיורין 1. מודדין לצריפין מפתח בתיהן, ואם יש בהם שלש חצירות של שני בתים הוקבעו, ואין להביא ראיה מהמדבר דמכיון שהיה על פי ה' נחשב לקבוע. 2. אין בנותיהם שלהם משום שאין להם מרחצאות או שמרגישין זה בזה בטבילה, ואיכא בינייהו שיש נהר סמוך דטובלת בו. 3. אסור לת"ח לגור בעיר שאיו בה ירק, והא דאמרינן שמרבין את הזבל וכופפין את הקומה ומעוורים זהו בתומי וכרתי וכן עלים של צנון הם רעים. 4. עיר שיש בה מעלות ומורדות, אדם ובהמה שבה מזקינים בחצי ימיהם.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    כיצד מעברין את הערים ומאי קמ"ל (5)

ב.    עיבור עיר העשויה כקשת (2)

ג.     מה מתעבר עם העיר (11)

ד.    מה לא מצטרף לעיר (6)

ה.    צריפין ודיורין (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]