דבריו של הגרי"א דינר  (תמונה: באדיבות המצלם)
אאא

רבו של מרכז העיר בני ברק, הגאון רבי יהודה אריה דינר, עורר הבוקר (רביעי) בשיעורו על חשיבות עטיית המסכה מפני נגיף הקורונה - על פי ההלכה, והשכר הגדול שמקבל מי שעוטה מסכה כהוראת גדולי ישראל.

הרב דינר הביא אסמכתא "מרש"י בפרשתינו, שכותב שאפילו פה שנוח השתכר כתוב: "ויקח שם ויפת". רש"י מביא שם בפרק ט' פסוק כג', "על שם שהתאמץ במצווה יותר מיפת", ששם התאמץ טיפה יותר הוא זכה ובניו לטלית של ציצית. התאמץ. אותה פעולה הוא עשה, אותה פעולה של יפת, א מורא'דיג מעשה כרש"י. יפת גם קיבל שכר שכתוב שאחר כמה מאות שנה שזכו בניו לקבורה".

הוכיח מזה הגרי"א דינר: "ורואים משם שלא רק שעל כל פעולה יש תשלום, על כל התאמצות לפעולה יש תשלום. שאינו דומה מי שעושה את הפעולה קצת קשה לו, עוד יותר שכר".

הוסיף הגרי"א דינר בהתרגשות: "זה מאוד נוגע לנו, רבותי, עכשיו. קשה לנו ללמוד עם מסכה, אנחנו יודעים שללמוד עם מסכה זה קשה, אבל אין לנו מושג כמה שכר מקבלים על המסכה הזאת. על המסכה שאנחנו לובשים שגדולי ומאורי הדור אומרים לנו להיזהר.

"שני דברים: א. מקיימים כל רגע מצווה בזה 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם', זה א., מצווה דאורייתא, הגם שקשה לנו, זה רש"י בפרשת השבוע, אותת התאמצות מקבלים הרבה יותר. וכמו שהגאון אומר שאם כמה גרושים אפשר לקנות ציצית ולעשות מצווה, פה גם כן עם כמה אגורות אפשר לקנות מסכה ועושים בזה מצווה, 'לא תסורו', לשמוע לגדולי הדור ללבוש מסכה ולקיים בזה מצווה של ונשמרתם ולפום צערא אגרא".