אאא

הגזירה המסעירה של מרן שה"ת: "כל התורמים סך 420 ש"ח עבור 42 כלות וחתנים יתומים ועזובים הנישאים בחודש חשוון תשפ''א יזכו מידה כנגד מידה לעשות שמחה בביתם בקרוב בלי עגמת נפש.

כנסו וזכו לברכה>>

התרגשות וביקוש-שיא להצטרפות, עם פרסום מכתב קדשו, של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א בו הוא מעלה על גבי הכתב ברכה נדירה ומפעימה, "יזכו לראות שמחה בביתם בקרוב ממש בלי עגמת נפש", עבור ארבעים ושנים היתומים הנישאים בחודש זה חודש חשוון תשפ"א, כשמרן שליט"א כותב על "התורמים 420 ש"ח ל42 היתומים והעזובים" - "יזכו במדה כנגד מדה לראות שמחה בביתם בקרוב ממש בלי עגמת נפש".

עם פרסומה של הברכה המסעירה שכתב רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א, יוצאת "קופת העיר" במגבית חירום עבור 42 היתומים הנישאים בחודש מר-חשוון, ומעוררים את גודל הצדקה המגיעה ע"י צירוף הכלל כולו, כשהם קוראים לעשות מאמץ מעל מאמץ להירתם למען המגבית הנחוצה, ולהשתדל לסייע בסיוע שיש בו ממש להצלתם של 42 היתומים, ומזכירים כי עבור כל יתום המגבית היא היחידה, הראשונה והאחרונה, וגורלו יוכרע רק לפי הצלחתה של המגבית.

בשנה שעברה כתב רשכבה"ג מרן שליט"א את ברכתו זו: "לעשות שמחה בקרוב" כשאלפים רבים זכו ונכללו בברכה זו, כשהם זוכים לראות עין בעין את 'צדיק גוזר והקב"ה מקיים', אלא שמאז הסתיימה המגבית פנו המונים שהחמיצו את השעה בשנה שעברה, או שבקשו לזכות שוב בברכה המפעימה וביררו האם תהיה הזדמנות נוספת.

ואכן, עם תחילת חודש חשוון תשפ"א, בעת שעלו וזעקו צרכיהם של ארבעים ושנים יתומים חתנים וכלות נזקקים מכל רחבי הארץ, כתב רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א שוב מכתב ובו הברכה המיוחדת לכל המשתדלים להצלת היתומים, כשהשנה בשונה משנה שעברה ביאר רשכבה"ג מרן שליט"א את הכח שעומד מאחורי הברכה המפעימה וכתב 'מידה כנגד מידה' כשהוא מברך שהשמחה תגיע "בקרוב ממש בלי עגמת נפש".

כנסו וזכו לברכה>>

בשעת מסירת הידיעה, פועלים מוקדי 'קופת העיר' במתכונת מתוגברת במיוחד כדי לענות על הביקושים הרבים של כל המעוניינים לקיים את בקשת רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א ולזכות בברכתו המיוחדת, כאשר בחודש זה, יזכו המשתתפים בהצלת 42 היתומים, גם לברכה המיוחדת שהעלה והביע רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א על גבי הכתב במיוחד עבור התורמים סך 420 שקלים.

במכתבו הנדיר כתב רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א, בזה הלשון: "בס"ד תשרי תשפ"א, התורמים סך ארבע מאות ועשרים שקלים לקופת העיר עבור ארבעים ושתים כלות וחתנים יתומים ועזובים הנישאים בחודש חשון תשפ"א, יזכו במדה כנגד מדה לראות שמחה בביתם בקרוב ממש בלי עגמת נפש".

במכתבו המיוחד של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א, מלבד כמובן הברכה הנדירה והמפורשת, "לראות שמחה בביתם", כשבברכה מדגיש מרן שליט"א את התוספת "בקרובממש", הרי שיש כאן גם ביאור על הכח שעומד מאחורי הברכה המפורשת: "מידה כנגד מידה", כאשר הדבר מסביר את המאמץ הבלתי-מקובל של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א לפעול ולעורר את הציבור להציל את 42 היתומים.

ב'קופת העיר' מעריכים כי המוני בני היהדות החרדית יזדרזו להצטרף למגבית המיוחדת אותה פתח רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א במכתבו הייחודי, ובכך יצילו את 42 היתומים, ויכרכו בתרומת 420 השקלים את שמותיהם ושמות ילדיהם, כדי שיועברו לתפילתו של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א.

 כנסו וזכו לברכה>>