אאא

פרק א': רבים הם המקורות על העפר הקדוש של ארץ ישראל, אדם הראשון נוצר מהעפר, במדרש "פסיקתא רבתי" מבואר שעפר ארץ ישראל גורם לתשובה.

כשגלו אבותינו מארץ ישראל, הם לקחו עפר קדוש כדי לבנות בתי כנסיות בגלות, בית הכנסת "שף ויתיב" בעיר נהרדעא שנבנה מעפרה של ארץ ישראל הינו דוגמה לכך.

גם מרן הבן איש חי, נהג כחז"ל, והביא עמו שקים מלאים בעפר ואבן מירושלים לבית הכנסת בבגדאד, והנכנסים היו מנשקים את העפר והאבנים הקדושות בכניסתם לבית הכנסת.

• • •

חז"ל נהגו לסקל את רגבי העפר של ארץ ישראל, לקיים את הנאמר "כִּי רָצוּ עֲבָדֶיךָ אֶת אֲבָנֶיהָ וְאֶת עֲפָרָהּ יְחֹנֵנוּ" (תהילים קב טו), וכן העיד נכדו של הגרי"ח זוננפלד שנהג לסקל אבנים בתור עזרה לתלמידיו כשהקימו שכונות חדשות בעיה"ק ירושלים.

על התנא רבי חייא סופר שמרוב חיבת הארץ היה מתגלגל בעפרה של ארץ ישראל, והמפורסם ביותר על האמורא רבי אבא שמרוב חיבת ארץ ישראל, היה מנשק את הסלעים בעכו כשעלה לארץ ישראל (כתובות קי"ב).

נשאלת שאלה מדוע דווקא נישק רבי אבא את האבנים, ולא את אדמת הארץ שמסמלת את המצוות התליות בה?!

תשובה מרתקת על פי תגלית ארכיאולוגית מרתקת כותב הגר"א סילברשטין, שבשנת תשע"ב חפרו קבוצת ארכיאולוגים בנמל עכו, ומצאו שרידים של נמל עתיק מתקופתו של רבי אבא, והתגלית המרכזית היא אבן עגינה שמשקלה קרוב ל-300 קילו [!] באורך של מטר וחצי, שהייתה משולבת ברציף כאבן לקשירת הספינה, לירידת הנוסעים והמטענים מהספינה אל החוף. וכנראה שרציף האבן היה הדבר הראשון עליו דרכו רגלי הנוסעים באוניה לאחר שבועות ארוכים שהתנודדו בגלי הים, ומסתבר שלכך רבי אבא נישק את אותה האבן בנמל עכו.

סדרת ספריו של הגר''א סילברסטיין על התורה ותלמוד בבלי (צילום: ישראל שפירא)
סדרת ספריו של הגר"א סילברסטיין על התורה ותלמוד בבלי (צילום: ישראל שפירא)

 

את התשובה המרתקת שמחברת בין ארכיאולוגיה לחז"ל, קרא כותב השורות בספר "על התלמוד" של הרב סילברשטיין (בהסכמת מרנן ורבנן הגרמ"מ שך, שר התורה הגר"ח קנייבסקי ועוד גדולים זצוק"ל ושיבלח"ט שליט"א) שבו נכתב תמצית של התגלית הארכיאולוגי.

פניתי וחיפשתי לשוחח עם הארכיאולוג שגילה את התגלית, ואכן השגתי את הארכיאולוג מר קובי שרביט מנהל היחידה לארכיאולוגיה ימית של מדינת ישראל מטעם רשות העתיקות ושוחחתי אתו בארוכה על מחקרו המרתק, והוא אף שלח לי את מאמרו ותמונות על הממצא המדהים שענה על הקושיה בדבר מנהגו של רבי אבא.

 

האבן העתיקה מנמל עכו שאותה ככה''נ נישק רבי אבא (מתוך קובץ מכמנים 24 תשרי תשע''ד הי''ל ע''י מוזאון הכט – אוניברסיטת חיפה)
האבן העתיקה מנמל עכו שאותה ככה"נ נישק רבי אבא (מתוך קובץ מכמנים 24 תשרי תשע"ד הי"ל ע"י מוזאון הכט – אוניברסיטת חיפה)

 

במהלך השיחה עם קובי שרביט, ציטטתי באוזניו את פירוש רש"י שרבי אבא נישק את "אלמוגי" עכו, מה שסותר את מחקרו על האבן הגדולה שכנראה היא זו שנישק רבי אבא.

קובי שרביט האזין בקשב, ואז קפץ כנחוש נחש, ואמר לי: "מה אתה אומר! והרי אנחנו מצאנו שרידים לאלמוגים בנמל עכו מה שאין לו אח ורע בכל הנמלים העתיקים בארץ, וזה מדהים!".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מצורף תמונה של אחד הממצאים שנתגלו והם מושבות אלמוגים שנמצאו בקרקעית הסלע, וכן על שברי כלי חרס - במרכז התמונה דוגמה של מושבה קטנה ומדהימה בהשתמרותה, וכמו כן על גבי שבר החרס מימין.

 

שרידי אלמוגים מנמל העתיק של עכו מתקופתו של רבי אבא (באדיבות קובי שרביט)
שרידי אלמוגים מהנמל העתיק של עכו מתקופתו של רבי אבא (באדיבות קובי שרביט)

 

נמצאנו למדים שיש מקורות ארכיאולוגים הן לפשט הפשוט שהמדובר על סלע, והן על פרושו של רש"י שמדובר על אלמוגים.

יש לציין גם את באורו של מרן הבן איש חי בספרו "בן יהוידע", שהיו נוהגים לעשות בחו"ל כלים יפים מאבני ארץ ישראל. ורבי אבא, בהיותו בחו"ל היה מנשק אותם כלים העשויים מאבני עכו.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]