אאא

חברי מועצת הרבנות הראשית התכנסו היום (שלישי) במעונו של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, ויצאה במתקפה חריפה נגד הכוונה לאפשר לנשים להיבחן ברבנות או בכל מסגרת אחרת.

 בסיום הישיבה חתמו חברי המועצת על החלטה חד משמעית שתועבר גם לשופטי בג"צ הדנים בנושא. בהחלטה נכתב: "יש להתנגד בנחרצות למתן אפשרות לנשים להיבחן במסגרת הרבנות הראשית לישראל או להענקת חסות מטעם הרבנות הראשית לבחינות בהלכה שיערכו לנשים גם שלא במסגרתה".

עוד כותבים חברי מועצת הרבנות: "תפקידה של הרבנות הראשית, בהקשר דנן, הוא להוות מוסד המסמיך רבנים, ועל הרבנות הראשית להקפיד לפעול במסגרת זו בלבד. זאת, מבלי להביע עמדה ביחס להקמת מערך לימוד ובחינה בתחומים הלכתיים תחת מסגרת אחרת, בדומה למסגרות לימוד ובחינה במקצועות שונים ביהדות, אקדמיות ואחרות, שאין להן כל קשר לרבנות הראשית  לישראל".

הרבנים התייחסו לעותרות המבקשות מבג"צ לאפשר להן להיבחן: "לא ניתן להתעלם מכך שהעתירה שבנדון יחד עם הליכים משפטיים נוספים המתנהלים בימים אלו, מהווה חלק ממגמה רחבה לקדם מטרות שזרות לרוח היהדות הנאמנה".

ישיבת מועצת הרבנות, היום
ישיבת מועצת הרבנות, היום
הגדלה

בסיום ההחלטה נכתב: "יש בפריצת גדר זו פגיעה אנושה במסורת ההסמכה העוברת מדור לדור וחובה עלינו כרבנות ראשית לעמוד בפרץ ולגדור את הפרצה. גם אם משמעות הדברים תהיה השבתה של מערך הבחינות וההסמכה לרבנות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל".

קודם לכן, בפתח הישיבה, חברי המועצת חיזקו את הראשל"צ בצל החלטת השופט בדימוס, אורי שוהם, להדיח את הרב מתפקידו כדיין בית הדין הגדול: "אנחנו מחזקים את הרב על שמירת חומות הדת ועל קודשי ישראל אל מול מאמצי הרפורמים לפגוע בקודשי ישראל וניסיונן של קבוצות שונות לחייב את הרבנות להסמיך נשים לכהן כרבניות".

לדברי הרבנים: "הפרצה החמורה בחומות הדת העלולה להיגרם בעקבות עריכת הבחינות לנשים ובעקבות הניסיון להטיל מורא על רבני ישראל לשאת בגאון את דבר ההלכה ואמרו כי הנזק הוא חמור מאוד ועלולה להיות בכיה לדורות".

כמו כן, לבקשתם של חברי המועצת הגאונים הרב יצחק דוד גרוסמן, הרב יהודה דרעי והרב רצון ערוסי אליהם הצטרפו שאר חברי המועצה, סוכם כי מועצת הרבנות הראשית תיזום פניה אל שופטי בית המשפט העליון לקיום מפגש פנים אל פנים בו יובהר כי אל להם לבתי המשפט להתערב בענייני ההלכה המסורה לרבנות הראשית לישראל ולמועצת הרבנות הראשית.