אאא

משרד התקשורת בדק את משך זמן ההמתנה ביחידות דואר שונות, בארבע תקופות שונות בחודשים אפריל ומאי 2020, ומצא כי התקיימה חריגה מהותית מהתקן שנקבע ברישיונה של חברת הדואר. החריגה התקיימה למרות הסכמת המשרד לבקשת החברה לצמצום חובותיה על פי הרישיון אשר נועדו, על-פי בקשת החברה, לתגבור אשנבי השירות ולצמצום משך זמן ההמתנה ביחידות.

הבדיקה העלתה, כי בלמעלה מ-50% מיחידות הדואר שנמדדו נמצאו חריגות בזמן ההמתנה במשך שלוש מתוך ארבע התקופות שנמדדו ברציפות, וב-45% מהיחידות נמדדו חריגות מתקן זמן ההמתנה במשך ארבע תקופות רצופות.

מהמשרד נמסר, כי "משרד התקשורת רואה בחומרה את הפרת התקן, זאת בייחוד בתקופת משבר הקורונה בה מצופה מהחברה למנוע התקהלויות ולהפחית את זמני ההמתנה".

נוכח החומרה הרבה שהמשרד רואה בהפרת תקן זמן ההמתנה, וכן שמדובר בהפרה שאינה נקודתית או מקרית לפי ממצאי הבדיקה שנערכה, החליטה מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין, להטיל עיצום כספי בגובה 18,258.5 ש"ח על חברת דואר ישראל. למותר לציין שמדובר בסכום פעוט במיוחד עבור חברה גדולה כל כך וככל הנראה נמשיך לחכות במשך שעות בסניפי הדואר השונים כדי לקבל את כל הקניות שהזמנו באינטרנט.