אאא

לפני מספר ימים נפטר בבני ברק, ר' חיים רכניצר ז"ל (74), מגדולי מתנדבי זק"א תל אביב ומאנשי החברה קדישא, שנפטר במוצאי שבת בעת שערך טהרה לנפטר בבית החולים 'מעייני הישועה'. היום (חמישי) המשפחה קיבלה הוקרה.

במהלך ניחום האבלים של בני המשפחה, הגיע מפקד תחנת בני ברק סנ"צ יאיר וייצנברג והעניק לבני המנוח תעודה ומדליה שהונפקה שבוע לפני פטירתו של אביהם, על ידי ראש אג"מ במשטרת ישראל ניצב אמנון אלקלעי.

התעודה היא על מלאות חצי יובל שנות התנדבות אך טרם הספיקו להעניק לו והוא נפל על משמרתו ונפטר. היום כאמור הושלמה המשימה כאשר המילים בתעודה "על סיום התנדבותך" מקבלים משמעות מצמררת.

סנ"צ וייצנברג הגיע כשהוא מלווה במפקד זק"א חיים נוגלבלט, מפקד בסיס זק"א קובי פרטיג, מנכ"ל הארגון צבי חסיד והקמב"צ יחיאל גולדמן.

בדבריו אמר כי הוא נפעם לגלות איזה אנשים יש בעיר עליה מפקד, והפליג בדברי שבח על המנוח שפעל בצניעות ובמסירות רבה.

בני המשפחה קיבלו בתדהמה ובהתרגשות את התעודה ואמרו כי גם הם מגלים רק היום איזה עולם עצום של חסד מילא אביהם ז"ל והכל בשקט ובצנעה.