אאא

בנו יחידו של האדמו"ר מבעלזא, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, שיגר מכתב אישי לחסידי בעלזא בו הוא מעדכן אותם כי החליט להתמנות ליו"ר הנהלת מרכז מוסדות בעלזא.

כלל חסידי בעלזא ברחבי הארץ, מופתעים בימים אלה לגלות בתיבת הדואר הביתית, מעטפה רשמית החתומה בשמו של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח אשר בצעד היסטורי שיגר מכתב אישי לכל אחד מחסידי בעלזא.

המכתב כתוב כולו בסגנון אישי ושונה, במהלכו מפרט ר' אהרן מרדכי את המצב השורר ב'מרכז מוסדות בעלזא' כשבסיום השורות הוא מודיע על נטילת התפקיד.

במכתב הוא מפרט כי המוסדות הינם בבת עינו של אביו, האדמו"ר מבעלזא, שהקים אותם והשתית אותם ואת כל נפשו נתן למען המוסדות. כשכעת, משגדלו המוסדות וגדלו גם ההוצאות, יש צורך לחשב מסלול מחדש ולייצב את מוסדות התורה והחסידות.

"בראותי את המצב מקרוב", כתב הרה"צ, "במשך תקופה ארוכה נדדה שנתי מעיני ודנתי בעניין עם הנגעים בדבר, והוברר לי כי אפשר גם אפשר בפעילות הנכונה לפתוח פרק חדש ולהעלות את המוסד הקדוש ‘מרכז מוסדות בעלזא’ על  דרך המלך, בסדרת פעולות נחוצות".

הרה"צ מודיע כי "גמלה ההחלטה בליבי לשעבד את עצמי לטובת העניין, להיכנס לעובי הקורה, ונעתרתי לבקשתם לקבל עלי את המשרה שהיא עבודה ולא שררה – לעמוד בראש ההנהלה של ‘מרכז מוסדות בעלזא’, לעשות ולפעול, לדבר ולקיים, לפקח מקרוב ולדאוג ולעזור למען הצלחת מוסד קדוש זה בעוז ובתעצומות על-ידי כמה מהלכים נחוצים אשר יתבצעו יחדיו בכוחות משותפים".

גורם בחסידות בעלזא מסביר ל'כיכר השבת' כי "הרה"צ ר' אהרן מרדכי נכנס להנהלת המוסדות מתוך מטרה ברורה - לתפוס את מושכות ההנהלה ולבצע שינויים דרמטיים שיביאו להמשך קיומם של המוסדות המפוארים. בשלב זה אין איש מודע לשלבים הבאים שבטח יבואו, אולם את ההתרגשות בקרב חסידי בעלזא, ניתן למשש בכל מקום".

ל'כיכר השבת' נודע כי בין היתר מתכנן בנו יחידו של האדמו"ר מבעלזא להפריט חלק מהמוסדות המאוגדים יחדיו תחת ה'מרכז', ולהקימם מחדש.