אאא

במכתב מיוחד המתפרסם כעת לראשונה, יוצא מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בהוראה ברורה לאור כניסת מבצע החיסונים לקורונה לשלב מתקדם, ופוסק: "בוודאי שנכון לקבל את החיסון, כדברי הרופאים".

דעת תורתו של הגר"ח הובאה במכתב מיוחד מבנו, הרב יצחק שאול, שכותב בין היתר כך: "במענה לשאלת רבים על המוטל עלינו לעשות בזמן הזה, אמר אאמו"ר מרן שליט"א: העיקר - תשובה, תפילה וצדקה".

"ובוודאי שנכון לקבל החיסון כדברי הרופאים", מבהיר כאמור הבן, ומסיים: "ועל זה באתי על החתום, משמיה דאאמו"ר מרן שר התורה רשכבה"ג שליט"א".

הצורך במכתב זה, כך נודע ל'כיכר השבת', בא בעקבות סרטון ערוך שהופץ לאחרונה ברשתות החברתיות, המנסה לעוות את דעתו של שר התורה, כביכול הוא מתנגד לחיסון.

 הסרטון המקורי, שעוות בידי גורמים אינטרסנטיים (ללא קרדיט)

לדעתו זו של מרן הגר"ח אמורה להצטרף מועצת גדולי התורה, של דגל התורה: מהפרטים שהגיעו ל'כיכר השבת' עולה, כי בקרוב צפויה להתפרסם בביטאון 'יתד נאמן' קריאה בענין זה.

במכתב, שעל פי התכנון אמור להיות חתום על ידי כל חברי מועצת גדולי התורה, מובעת באופן ברור החובה ליטול את החיסון נגד נגיף הקורונה, העושה שמות בציבור החרדי.

כפי שניתן לראות, במכתב מבנו של הגר"ח, בשמו, נכתב עוד כי "כבר אמר אאמו"ר מרן שליט"א, שהתורם לקרן 'והסירותי מחלה' שעל ידי 'קופת העיר', יזכה במידה כנגד מידה שלא ינזק ממחלת הקורונה".