אאא

הרפורמה במבחני הנהיגה החלה ביולי 2018, לאחר שמשרד התחבורה הכריז על שתי החברות שזכו במכרז לביצוע מבחני הנהיגה במיקור חוץ. בדו"ח מבקר המדינה שפורסם היום (שני), ציין המבקר לטובה את זמן ההמתנה לבחינה שקוצר בעקבות הרפורמה. אם בעבר זמן ההמתנה עמד על 60-90 ימים, אחרי הרפורמה הוא קוצר משמעותית ל-7-14 ימים בלבד.

אך מלבד זאת, מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, שוטח בדבריו שלל כשלים בתפקוד ובניהול משרד התחבורה את הרפורמה, אחרי משא ומתן שנוהל מול שתי חברות.

המבקר מציין כי מספר העוברים בהצלחה את מבחן הנהיגה ירד ב-6%. בנוסף, מספר הצודקים בערעור עלה בכמעט 7%.

יתר על כן, מנתוני הדו"ח עולה כי הרפורמה עלתה למדינה יותר כסף והטיבה בראש ובראשונה לטסטרים: התשלום שניתן להם עבור כל מבחן עלה ביותר מ-20 ש"ח, ובסך כל מבחני הנהיגה שהתקיימו מאז החלה הרפורמה מדובר על 12.5 מיליון ש"ח שהמדינה שילמה לטסטרים יותר מבעבר.

בנוסף, לדברי המבקר, עקב הקושי של הזכיינים לעמוד בתנאי המכרז העניק להם משרד התחבורה הקלות שונות. בדו"ח שפרסם התריע המבקר: "הגם שחלק מההקלות ניתנו בהחלטת ועדת המכרזים, הדבר עלול להוות תמריץ למציעים עתידיים במכרזים דומים למיקור-חוץ של שירותים חיוניים להגיש הצעות כדי לזכות במכרז, ולאחר מכן לבקש הקלות ושינויים".

מבקר המדינה ציין בדו"ח כי "מומלץ שמשרד התחבורה יפיק לקחים מיישומה של רפורמה זו, כדי שבעתיד לפני פרסום מכרז לקבלת הצעות תתבצע עבודת מטה מעמיקה לצורך הקטנת רמת אי הוודאות והצגת נתונים מדויקת ככל האפשר. כמו כן, מומלץ כי משרד התחבורה יבצע סקר שביעות רצון בקרב התלמידים ומורי הנהיגה
לצורך הפקת לקחים מהרפורמה וטיוב השירות לציבור".