אאא

'מספרים ביציאת מצרים' כזה עוד לא ראיתם • הפרק הראשון

תודה מיוחדת ל-Simcha Jacobovici שאישר לנו לעשות שימוש בקטעים מתוך סרטו (2006) "The Exodus Decoded"