אאא

הגאון רבי משה שטרנבוך, הגיע במהלך חג הפסח למסור שיעור היסטורי בבית המדרש הגדול של חסידות ויז'ניץ - בהשתתפות האדמו"ר, שם אמר: "הציבור החרדי צריכים לעמוד איתן ולא להרגיש צורך להתבטל או להחניף לחופשיים", לאחר מכן, דיבר הראב"ד עם האדמו"ר.

בדבריו האריך הראב"ד בפלפול בדבר הלכה בדין מצה כל שבעה, ולאחר מכן האריך בדבר אגדה ובענייני החג, ובסוף דבריו אף התייחס לכוח החרדי בארץ, ולפריחת מוסדות ויז'ניץ בארץ ובעולם.

"יש שחושבים שהחרדים הם כוח חלש בארץ, אבל האמת היא שאנחנו ציבור גדול וחזק, ואין לנו להתבטל אליהם", פתח הראב"ד את דבריו.

"הכל תלוי בנו, כי אם הם (החילונים) רק יידעו שאנחנו לא מתבטלים אליהם, אז יהיה לנו כוח אדיר, וצריכים אנו להכיר בכוח שלנו. לא משנה בכלל כמה אחוזים הם החרדים מתוך החילונים בארץ ישראל, 7% או 10%, בכל מקרה הכוח שלנו חזק מאוד כי הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו".

בדבריו הוסיף הראב"ד מה ששמע מפי הרב מבריסק זצ"ל בעניין זה: "הרב מבריסק היה אומר בשם אחד האדמורי"ם לפרש מה שאמר יעקב אבינו "עם לבן גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ויהי לי שור וחמור", שיעקב אבינו הסביר בזה איך הצליח לשמור תרי"ג מצוות אע"פ שהיה בבית לבן הרשע, אין זה אלא כי "ויהי לי שור וחמור", הסתכל על לבן הרשע כשור וחמור ולא כבן אדם, ולכן לא התפעל ממנו, והרב מבריסק שיבח את דברים אלו, ואמר שכך גם בזמנינו אין לנו להתפעל מהרשעים אלא להסתכל עליהם כשורים וחמורים".

במרכז דבריו חיזק את קהל האלפים באמונה: "אנחנו סבורים שאין אצלינו עובדי עבודה זרה כלל, אבל לצערינו יש בינינו אנשים שעובדים עבודה זרה, שהרי נאמר בפסוק (הושע י"ד ד') "ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו", ומבואר שהמדמה שהצלחתו תלויה במעשי ידיו, הרי הוא עובד עבודה זרה, שהוא הופך את מעשה ידיו לאלוקים והרי הוא "עובד עבודה זרה של טבע", ויש לעקור עבודה זרה זו מקרבינו.

לאחר מכן דיבר על פריחת החסידות: "זכורני איך היה נראה המצב לאחר השואה האיומה, כאשר רבים היו בטוחים שזהו סוף תקופת התורה והחסידות, ומי פילל ומי מילל שתחזור עטרה ליושנה, ובוודאי אין זה אלא מנפלאות הבורא ית"ש. ואמנם ביד אחת נתן ה' מכה בימי המלחמה, אבל ביד השניה נתן לנו הישועה להתרומם לאחר המלחמה שיקומו כל כך הרבה ישיבות ומרכזי תורה וחסידות".

לאחר הדרשה נפגש האדמו"ר עם הגר"מ, ושוחחו על תוכן דברי הדרשה, כאשר האדמו"ר מחזק את דברי הראב"ד ואומר כי יש לעמוד כחומה בצורה בדרישתינו מול השלטונות בארץ.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

התמלול המלא

הראב"ד: הבית מדרש כאן מזכיר את אלכסנדריה של מצרים, דאיתא בגמ' בסוכה (נ"א ע"ב) שהיו בה כפלים כיוצאי מצרים, ולא היה באפשר לשמוע את קול החזן בכל הבית מדרש, אלא כיון שהגיע הזמן לענות אמן היה החזן מניף בסודר וכל העולם עונים אמן.

האדמו"ר: אכן. הקב"ה יעזור שיהיה גזונטע יארהן לפעול הרבה לאידישקייט.

הראב"ד: ברוך ה' יהודים בונים בניינים של תורה, כזה בית מדרש גדול בניתם.

האדמו"ר: התורה פרה ורבה

האדמו"ר: אכן צריכים לעמוד חזק מול הרשעים.

הראב"ד: אנחנו באמת חזקים כי יש לנו את הקב"ה איתנו, וזה הם שוכחים

האדמו"ר: בוודאי, ברוך ה'. א גרויסע יישר כוח שבאתם לחזק את הקהילה בויז'ניץ

הראב"ד: הלוואי, לזכות את הרבים

האדמו"ר: יישר כוח, געזונטע יאהרן, א פריילכען יום טוב,