אאא

בסרטון וידאו נדיר, שמתפרסם לראשונה ב 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, מפגין אכפתיות לתלמידו ומקורבו הרה"ג רבי אורי טיגר, מסייע ומעודד בידיו להוציא ספרים, וחושף בפניו כי בכל דבר שלמד התעוררו לו דברים.

התיעודים הנדירים האחרונים >>

בסרטון שצולם לפני מספר שנים, משוחח תלמידו ומקורבו הגדול, הרה"ג רבי אורי טיגר, עם מרן שר התורה על הספרים אותם הוא מתעתד להוציא, כשמרן מעודד בידיו ואף טורח ועובר על הכל.

שער דרך איש

א

הרב טיגר: "עכשיו רציתי לשאול את הרב כמה דברים, הרי הרב זוכר שאני עושה את ה"דרך איש" הזה, את הכללים של ה"חזון איש", רציתי לשאול את הרב כמה דברים שמאד מפריעים לי".

 ב

הרב טיגר: "רק רציתי לשאול את הרב דבר אחרון על ה"דרך איש" הזה שאני כותב". 

ג

הרב טיגר: "וזה רציתי לדעת, עשיתי הרי ב"דרך איש" שלי (פ"א ס"ב בביאורים ד"ה האחרונים) את כל הספרים של האחרונים שה"חזון איש" ציין, ז"ז הזה מובא פה כמה פעמים, אני לא יודע מי זה הספר הזה, "זר זהב", אני לא יודע מי זה, כמה פעמים ה"חזון איש" בטהרות מציין אותו כשהוא מביא דברים בשם הגר"א".

מרן שר התורה: "'זר זהב' זה פירוש על התוספתא, זה נקרא 'זר זהב'".

הרב טיגר: "של הגר"א? הוא מביא דברים מהגר"א?".

מרן שר התורה: "הביאור על התוספתא נקרא 'זר זהב'".

רהרב טיגר: "הוא מביא דברים בשם הגר"א?".

מרן שר התורה: "זה מהגר"א עצמו, ביאור הגר"א נקרא "זר זהב", "זר זהב" זה מהגר"א, אבל יש גם ביאור הגר"א, על זה הוסיף המחבר "מנחת ביכורים" הוספות על ה"זר זהב", ה"זר זהב" עצמו זה מהגר"א".

הרב טיגר: "והוא עירב את זה ביחד, את כל הפירושים ביחד הוא עירב?,.

מרן שר התורה: "כן. "זר זהב" הוא מהגר"א, ונכתב מפיו על ידי אחד מתלמידיו, וה"מנחת ביכורים" הוסיף על זה תוספות של "זר זהב" ו'מנחת ביכורים'".

הרב טיגר: "לא הבנתי מה זה, כי הוא כמה פעמים מציין לזה". 

ד

הרב טיגר: "הגיע פעם אחרונה ששלחתי לרב את הדפים האלה שאני עושה את ה'דרך איש'?".

מרן שר התורה: "כן, כמה דפים".

הרב טיגר: "עם מה שצבעתי לרב בצהוב?".

מרן שר התורה: "אני ראיתי את כל המאמר שלך, כן".

הרב טיגר: "גם מה שצבעתי בצהוב, הרב עבר על הדברים שכתבתי בשם הרב?".

מרן שר התורה: "כן".

הרב טיגר: "וזה בסדר מה שכתבתי?".

מרן שר התורה: "לא היה לי הערות".

הרב טיגר: "לא היה הערות". 

ה

מרן שר התורה: "גם את הדפים שלך אני צריך להחזיר לך".

הרב טיגר: "לא, זה של ה'דרך איש'".

מרן שר התורה: "מה?".

הרב טיגר: "זה של ה"דרך איש" שאני כותב, זה קשור להערות של ה'שערי אמונה'".

מרן שר התורה: "רגע, אבל אתה שלחת לי כמה מכתבים, כמה כאלה".

הרב טיגר: "כן, זה עכשיו הבאתי".

מרן שר התורה: "זה חדשים, אבל הישנים נמצאים אצלי, לא זוכר אם כתבתי על זה משהו או לא".

הרב טיגר: "אולי הרב כתב?".

מרן שר התורה: "זה למעלה".

הרב טיגר: "ר' אריה אתה רוצה להוריד מלמעלה?".

מרן שר התורה: "דפים כאלה שוכב שם, כמה דפים ... הוריד את זה?".

הרב טיגר: "כן הוריד את זה, אני לא רואה שהרב כתב פה משהו

מרן שר התורה: "זה קיבלתי בשבוע שעבר, לא כתבתי אבל עברתי על הכל".

הרב טיגר: "הרב עבר על הכל?".

מרן שר התורה: "קראתי עד הסוף".

שער דרך הקודש

ו

הרב טיגר: "אני עושה עכשיו "דרך הקודש" על רמב"ם קדושה, אז יש לי גם כמה שאלות". 

ז

מרן שר התורה: "מה נשמע עם הספרים שלך?".

הרב טיגר: "שלחתי לרב "דרך הקודש", הרב עבר על זה?".

מרן שר התורה: "שלחת לי הערה אחת, לא עיינתי בזה, אבל ראיתי את זה, מונח לי על השלחן".

הרב טיגר: "הרב עבר על זה לפחות מלמעלה?".

מרן שר התורה: "הסתכלתי קצת".

הרב טיגר: "אני עכשיו עובד על הלכה י"ב, זה גם קשור למה שהרב דיבר, על מתעסק, שהרב העיר לרב שך, וב"אבי עזרי" (שם) כתוב את זה בשם חד מבני הישיבה".

מרן שר התורה: "כן".

הרב טיגר: "אז זה גם קשור לפרק א' מאיסורי ביאה הלכה י"ב, זה מתעסק שם, אז גם על זה עכשיו אני עובד".

ח

הרב טיגר: "רציתי לשאול את הרב, הרבה פעמים שהרב כתב, הרב תמיד כתב את הביאור הלכה מיד כשהוא כתב את ההלכה, או שלפעמים גם קרה שהרב כתב את זה אחרי?".

מרן שר התורה: "לפעמים".

הרב טיגר: "לכתוב את ה"דרך הקודש" למעשה עוד אפשר, אבל הביאור, כל פעם הלכה הלכה לעשות ביאור לחשוב על משהו לכתוב זה החלק הקשה פה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מרן שר התורה: "לא מחוייבים".

הרב טיגר: "לא מחוייבים לכתוב ביאורים?".

מרן שר התורה: "כשיש כותבים, כשאין לא צריך".

הרב טיגר: "אבל הרב ראיתי שהקפיד, כמעט כל הלכה הרב כתב".

מרן שר התורה: "כי כל עניין שעיינתי התחדש דברים".

ט

הרב טיגר: "רציתי לשאול את הרב, קודם כל הרב עבר לי על הדפים ששלחתי לרב?".

מרן שר התורה: "אני לא זוכר, כתבת על 'דחוף'?".

הרב טיגר: "כן".

מרן שר התורה: "קצת הסתכלתי".

הרב טיגר: "הרב כתב משהו שם?".

מרן שר התורה: "לא, הסתכלתי קצת, לא את הכל, אתה כותב יפה".

הרב טיגר: "ברוך ה'".