אאא

בציריך שבשווייץ נפטר אמש (שלישי), הנגיד הרה״ח רבי חיים נחמן קובלסקי ז״ל, מזקני וחשובי חסידי גור, בן 86 בפטירתו.

המנוח נולד בציריך לאביו הרה"ח רבי אברהם שלמה קובלסקי ז"ל, מחשובי חסידי סוכטשוב, ומהשוחטים היחידים בתקופה ההיא בשווייץ, שהיגר מוורשה, לבקשת אחד מרבי וורשא דאז הגאון רבי אברהם ויינברג זצ"ל, ובהוראת רבו הרה"ק רבי דוד מסוכטשוב זיע"א.

בזמן השואה, נהג המנוח לארח בבית אביו פליטים יהודים שניצלו מידי הנאצים ימ"ש, להם הוא דאג לכל צרכיהם, כאשר בין הניצולים היה גם האדמו"ר מטאהש זצוק"ל ששהה בבית אביו כשהיה בן 28, שם דאגו לו למניין חסידי נפרד, וכן גם לעריכת 'טישים'.

בקרב בני משפחתו מספרים כי הרבי זצ"ל מטאהש הכיר טובה למנוח עד יומו האחרון על מעשיו שבוצעו במסירות במשך חודשים רבים, עד אשר הרבי היגר לקנדה.

בצעירותו למד המנוח בישיבה במונטריי ובקאפעלען שבבלגיה יחד עם הרבנים הגאונים הרב נחמיה עדל והרב אליעזר חאנס ועוד, ולאחר מכן למד רבי חיים נחמן ז"ל בישיבה בגייטסהד, שם בחר להישאר בישיבה גם בחג הפסח, ובהגיע לפירקו הוא נישא לרעייתו שתחי' מרת פרידא, בת למשפחת מטייאס מאנטוורפן.

לפרנסתו עסק המנוח במסחר בגלגלי רכבים, ובחייו היה מנדב רבות מהונו לצדקה ולאביונים, כולל למוסדות רבים בארץ ישראל, בהם למוסדות גור ועוד.

בזמן שהותם של האדמו"רים לבית גור ה'פני מנחם' וה'לב שמחה' זיע"א בשווייץ, היה המנוח משמש כנהגם הפרטי, תוך שהוא היה מתחבב עליהם מאד.

בפטירתו הותיר אחריו המנוח את בתו ואת שלושת בניו, ר' ישראל משה, ר' בצלאל צבי ור' אברהם שלמה ההולכים בדרכו ובדרך התורה והחסידות.

ארונו של המנוח צפוי להגיע במהלך היום לישראל, והוא צפוי להיטמן בהר המנוחות בירושלים לצד אביו ובני משפחתו.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.