אאא

חבר הכנסת משה ארבל מש"ס עתר היום (רביעי) לבג"ץ נגד יו"ר הכנסת הטרי, מיקי לוי מיש עתיד, זאת בעקבות החלטת נשיאות הכנסת בראשותו למנוע מחברי הכנסת להגיש הצעות חוק פרטיות בחודש הקרוב.

ההחלטה למנוע העלאת הצעות חוק הגיעה כדי לאפשר לקואליציה הטרייה והרב-גונית למצוא מספיק זמן להתארגן יחד, כדי שהתנהלותה בעתיד תהיה מגובשת יחד, וקודמה ע"י ראשי הקואליציה, עידית סילמן מימינה ובועז טופורובסקי מיש עתיד.

במכתבו טען ארבל כי ישנה כאן פגיעה מהותית בכוח הרשות המחוקקת: "אזרחי ישראל הם המשלמים לנו את המשכורת, לא יו"ר הקואליציה ולא יו"ר האופוזיציה. המניעה מחברי הכנסת להגיש הצעות חוק בחוסר סמכות היא פגיעה אנושה בתפקיד הכנסת כרשות מחוקקת ומונעת מאינטרסים זרים. מצפה מבג"ץ לעשות צדק גם כשיו"ר הכנסת מהשמאל".

ארבל דרש מהשופטים צו שיאפשר מייד העלאת חוקים, ואז ביטול ההצעה מלכתחילה: "צו הצהרתי הקובע כי החלטת יושב ראש הכנסת למנוע העלאת חקיקה פרטית בחודש הראשון לכינון ממשלת ישראל ה-36 בטלה מיסודה, באשר היא פוגעת במרקם החיים הדמוקרטיים, אינה עולה בקנה אחד עם היקף הסמכות המסורה לו כיושב ראש וחורגת ממתחם שיקול הדעת המסור לו".

חוץ מצו על תנאי הדורש מלוי הסברים, מבקש ארבל מבג"ץ לקיים דיון בהול בנושא: "ישנה פגיעה קשה ומצטברת בתפקוד הכנסת כל זמן שחברי הכנסת אינם רשאים להעלות הצעות חוק פרטיות במליאת הכנסת".