אאא

בית המשפט השלום בירושלים ביטל אישום כנגד מקבץ נדבות שנצפה בכותל המערבי לאחר שהורחק ממנו בידי רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ'. השופטת קבעה בפסק דינה כי צו ההרחקה ניתן ב"חוסר סמכות".

מדובר בצו ההרחקה שניתן כנגד הקבצן, תושב חדרה בן 48, בחודש יולי 2019, בידי רב הכותל, ולפיו נאסר עליו מלהגיע לרחבת הכותל 11 המערבי לתקופה של 60 ימים. חרף זאת, לפי הטענה, אותר הנאשם פחות מחודש לאחר מכן כשהוא ברחבת 12 הכותל, ובכך הפר את הצו שניתן נגדו.

"עניינה של החלטה זו בשאלת סמכותו של הממונה על המקומות הקדושים (רב הכותל) להרחיק אדם מרחבת הכותל המערבי", הסבירה בפסק הדין השופטת שרון לארי-בבלי. "באופן ספציפי יותר, עולה השאלה האם סמכות ההרחקה שהוענקה לממונה על המקומות הקדושים בתקנות, תחומה לסמכות הרחקה פיזית ונקודתית בלבד (כדעת ההגנה), או שמא סמכות ההרחקה שהוענקה לו מתפרסת גם להוצאת צווי הרחקה מרחבת הכותל לפרק זמן משמעותי של עד שישים ימים (כדעת המאשימה).

 הכותל המערבי שומם בקורונה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

"סוף דבר, אני סבורה שצו ההרחקה שהוצא נגד הנאשם הוצא בחוסר סמכות, ומשכך לא ניתן לראות בו כ"הוראה שניתנה כשורה", לפי סעיף 287 (א) לחוק העונשין המיוחס לנאשם. בהיעדר סמכות למתן הצו, לא הפר הנאשם הוראה חוקית עם הגעתו ביום 2.8.19 לרחבת הכותל המערבי. המסקנה היא אפוא שהנאשם לא ביצע עבירה".

עוד כתבה השופטת: "אני סבורה שהרחקתו של אדם באמצעות צו לתקופה ממושכת יש בה אף פגיעה בזכותו לכבוד. הרחקה של אדם ממקום קדוש, ערכי ומשמעותי כרחבת הכותל המערבי - הרחקה שיכולה להגיע לשישים ימים - פוגעת בכבודו של המורחק, אשר לא פעם מבלה שעות רבות ברחבת הכותל. אכן, לא פעם עסקינן בפושטי יד וקבצנים מטרידים, אולם הרחקתם מהמקום לתקופה ממושכת פוגעת בכבודם, שממילא נפגם בהיותם פושטי יד, ובמקרים מסוימים, עלולה הפגיעה לעלות כדי 9 השפלה, בבחינת "אינכם רצויים במקום זה".