אאא

בסרטון וידאו נדיר, שמתפרסם לראשונה ב 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, משיב על י"ג שאלות בהלכות נטילת ידיים לסעודה, כגון: האם מותר ליטול ידיים עם כוס חד פעמית ומה הדין ליטול ידיים עם פטל?

התיעודים הנדירים האחרונים >>

בסרטון המיוחד שצולם לפני מספר שנים נראה תלמידו ומקורבו הגדול, הרה"ג רבי אורי טיגר, מציג בפני מרן שר התורה י"ג שאלות שנתעוררו לאברכי כוללי "אליבא דהלכתא".

התמלול המלא:

א

כוס חד פעמית האם כשרה לנטילת ידים, והאם יש הבדל בין כוס מפלסטיק לכוס מקלקר (שאינו שביר), ואיך הדין בקופסאות פלסטיק שנקראים היום "כלי אכסון חד פעמיים" (שהדרך לקיימם זמן רב)?

מרן הגר"ח קנייבסקי: "ר' משה פיינשטיין (אגרות משה או"ח ח"ג סי' ל"ט) מחמיר בזה".

הרב טיגר: "אבל אני חושב שהוא מחמיר רק לקידוש, גם לנטילת ידיים?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "לנטילת ידים אני חושב שהוא מחמיר, הוא אומר שזה לא כלי כיון שזורקים את זה".

הרב טיגר: "אז הוא הדין לפלסטיק ולהכל?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כך שמעתי".

ב

ב"משנה ברורה" (סי' קנ"ט סקס"ה) כתב שהמטה חבית אפילו בלא כוונה לנטילה המכשרת לאכילה נחשב כח גברא ועלתה לו נטילה, האם הדין כן גם באופן שלא נתכוין להטותה כלל, וכגון שנתקל בדרך הילוכו בחבית ונתהפכה וכדומה?

מרן הגר"ח קנייבסקי: "לא, צריך שיכוין".

ג

אם נטל ידיו ואחר כך נשתהה כ"ב אמות, האם כיון שהפסיד את התכיפה יכול לכתחילה גם לדבר מעט, או שצריך ליזהר בכל מה שיכול לתכוף אף שאת עיקר התכיפה כבר הפסיד?

מרן הגר"ח קנייבסקי: "חלילה וחס".

הרב טיגר: "צריך תמיד להקפיד שלא יהיה הפסק".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "אסור לדבר".

ד

הנוטל לדבר שטיבולו במשקה האם צריך שיהיו ידיו נגובות מקודם, והאם צריך לנגבם אחר הנטילה?

מרן הגר"ח קנייבסקי: "ודאי, כמו כל נטילה".

הרב טיגר: "צריך שיהיה לזה את כל הדינים?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כן".

ה

דבש בזמנינו האם נחשב אוכל או משקה, משום שכמדומה היום כמעט כולו לאכילה?

מרן הגר"ח קנייבסקי: "דבש כתוב בגמ' שהוא משקה, אחד משבעה משקין".

הרב טיגר: "כי היום למעשה אוכלים, זו השאלה, היום לא שותים דבש".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "לא משנה, זה משקה".

ו

ב"שולחן ערוך" (סי' ק"ס סי"ב) כתב שמותר ליטול ידים בשעת הדחק בשיכר ומי דבש, ולא חשיב שינוי מראה במים כיון שנשתנו לעלויא, האם במים שהוסיפו להם תרכיז פטל וכדומה ג"כ לא יחשב שינוי מראה מטעם זה?

מרן הגר"ח קנייבסקי: "נכון".

הרב טיגר: "שהוא הדין בפטל".

ז

האם מחוייב להוציא הוצאות לשכור גמלא פרחא כדי להביא מים לנטילת ידים ממרחק הגדול יותר מד' מילין, כשאינו משך נסיעה של ע"ב דקות?

מרן הגר"ח קנייבסקי: "אם להוציא את הכסף קשה לו יותר מללכת אז הוא לא מחוייב מסתמא".

ח

ב"משנה ברורה" (סי' קס"ג סק"ג) כתב ששומרי גנות ופרדסין כשצריכין ללכת אחר מים אינם מחוייבין אלא פחות ממיל כמו מלאחריו, משום שאינם יכולים לעזוב שמירתן, ונסתפקנו מדוע עד מיל כן יעזבו שמירתן?

מרן הגר"ח קנייבסקי: "מקום קרוב לא נקרא שעוזבים את המקום".

הרב טיגר: "זה נקרא שעדיין הם שם".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כן".

ט

בסעודות שיש בהם המון רב כסעודת נישואין וכדומה שאין כולם נוטלים ידיהם בזמן אחד, ולכל אחד יש פת לפניו ומברך לעצמו, האם יש ענין להקדים את הגדול שיהא הוא נוטל הראשון, או כיון שאין ניכר כלל אימתי נוטל כל אחד אין ענין בזה?

מרן הגר"ח קנייבסקי: "הסברא כשלא ניכר לא שייך בגדול תחילה".

הרב טיגר: "איפה שלא ניכר לא שייך?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כשכולם עומדים ומחכים נותנים לגדול".

י

שהייה כדי הילוך כ"ב אמה האם הוא בהילוך רגיל, או בעקב בצד גודל?

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כ"ב אמה סתם בהילוך רגיל".

יא

הנוטל ידיו בחדר אחד והסעודה בחדר השני (פחות מכ"ב אמה), האם מאבד ע"י זה התכיפה?

מרן הגר"ח קנייבסקי: "ה"חזון איש" (או"ח סי' כ"ה סק"ח) היה מקפיד על זה לרחוץ באותו חדר".

הרב טיגר: "אבל מעיקר הדין זה ככה או שזה חומרא?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "ה"משנה ברורה" (סי' קס"ו סק"ו) מקיל". 

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

יב

דוד מים שהדרך שמתמלא מים כל השבוע (ובשבת סוגרים את ברז הכניסה ומשתמשים במי הדוד), ויש בו מצוף שכשהמים מגיעים עד גובה מסויים המצוף מתרומם מחמת המים הנכנסים וגורם על ידי זה לעצור את כניסת המים, האם נחשב עי"ז מים שנעשה בהם מלאכה שע"י כניסתן לדוד מגביהים את המצוף וגורמים לסגירת הברז שלא ישפכו המים לחוץ?

הרב טיגר: "השאלה אם זה נקרא מים שנעשה בהם מלאכה".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כבר דיברו פעם על זה, יש שטענו שזה נקרא מים שנעשה בהם מלאכה, אני לא יודע אם זה נכון אבל מספיקא טוב להחמיר".

יג

הנוגע בבגדים העשויים לזיעה (הסמוכים לגוף) קודם כיבוסן האם צריך ליטול ידיו כשהם יבשים, ומה הדין כשיש בהם לחות מהזיעה?

מרן הגר"ח קנייבסקי: "אם הם יבשים ודאי שלא, אפילו אם הם לחים קצת אם זה לא ממשות אז אין שום בעיה".