אאא

אחדות השורות ברבנות הראשית נגד רפורמת הכשרות של השר מתן כהנא: במכתב ששלח הלילה הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו לעמיתו הראש"ל הגר"י יוסף מציין הרב הראשי את הקשיים העיקריים במתווה הכשרות החדש ומחזק את החלטת המועצת בעניין.

במכתבו מדמה הגר"ד לאו את הסעיף המרכזי של המתווה, לפיו שלושה רבנים בעלי כושר לרב עיר - בניהם רב עיר מכהן או בדימוס, יוכלו לעקוף את מועצת הרבנות ולהעניק כשרות - כמסלול של שלושה רופאים מכחישי קורונה שיעקפו את משרד הבריאות.

המכתב, ברקע השמועות שהופצו לאור העובדה שהגר"ד לאו שוחח עם השר כהנא וביקש ממנו לשנות חלקים מהמתווה, כביכול הרב הראשי תומך ברפורמה.

המכתב המלא

ראיתי את החלטת מועצת הרבנות הראשית מהיום המביעה את מחאתה על מתווה הכשרות שאושר בממשלת ישראל, החלטה המצטרפת למכתבי לשר הדתות בשבוע שעבר. אכן תמהתי במכתבי על כך שהמתווה מתעלם מועדה שהוקמה לבחון את הנושא, שלא התייעצו עם נשיא המועצה האחראי על נושא הכשרות ועם מומחי הכשרות שבאגף הכשרות ברבנות הראשית, שעליהם מוטל עול הכשרות והם המכירים בקשיים ומנוסים במתן מענה לכשרות במטבחים הציבוריים.

מניסיון של עשרות שנים בתחום ברי כי אפשרות ה"תחרות" בין נותני כשרות חמורה היא ותפגע ברמת הכשרות, כאשר הציבור המסורתי ותיירים שיגיעו לארץ יהיו הנפגעים הראשונים, היות שהם סומכים על התעודה, מבלי לדעת להבחין בפרטי הכתוב בה. ציינתי במכתבי כי התלות הכלכלית של ההשגחה בתאגידי כשרות תהווה אף היא פגיעה ברמת הכשרות, או שתגרום ליוקר חריף, שהצרכנים הם שייפגעו ממנו.

יש להדגיש כי האפשרות למסלול "עוקף רבנות ראשית" ולפיו שלושה רבנים (אחד מהם רב עיר בפועל והאחרים מוסמכים בלבד,) חמור עוד יותר. דימיתי זאת למסלול עוקף משרד הבריאות של 3 רופאים מכחישי קורונה. מלבד  בעובדה שעם כל הכבוד לרבנים אלו, אך מי מהם התנסה באחריות ובהכרות מטבחים ציבוריים, על כל המשתמע מכך.

עוד יצויין, כי העובדה שהעולזים על הצעה זו נמנים על הפוגעים בדמותה היהודית של מדינת ישראל מלמד כשלעצמו על כך שמתווה זה לא אמור להועיל ליהדות. וד"ל.

אבקש בשורות אלו לחזק את ידיכם על החלטה חשובה זו ולבקש כי תקראו בהקדם לכינוס של מועצת הרבנות הראשית, על מנת לדון ולטכס עיצה כיצד על רבני ישראל לפעול בנושא זה, וכן בעניין הגיור שנשמע הקול כי גם לגביו ישנן תוכניות שעלולות לפגוע קשות בכרם בית ישראל. כינוס זה יהווה תשועה, שבעז"ה נזכה לה ברוב יועץ. ויקויים בנו "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום".