אאא

לייזר ברוק: "בעל הטורים רבנו יעקב בן אשר הביא סימן יפה לארבעה הצריכים להודות, "וכל החיים יודוך סלה", חיים ר"ת חבוש, ייסורים, ים, מדבר.

גם בגל הנוכחי של הקורונה שנמצא בכל מקום, אנחנו שומעים על סיפורי ניסים וישועות של חולים קשים שהבריאו וחזרו לחיים.

להמשך נוסח שחרית לשבת בחרתי להקליט את הנוסח המרתק של החזן צבי אהרוני, בשילוב המלודיה הנפלאה של דוד אייזנשטט ועם קצת הוספות שלי".