אאא

ערב יום כפור תשע"ז הלכה לעולם שכולו טוב, האישה הצדקנית גב' מלכה שווינגר ע"ה, בתו של הגאון הצדיק רבי יצחק זילבר זי"ע.  

כמו רבים וטובים, גם אני הצטרפתי לרבים שהלכו אחרי מיטתה - שעות ספורות, לפני כניסת צום יום הכיפורים ומשם לתפילת מנחה וסעודה המפסקת. התפילות והצום שלי היו אחרים. 

ההספד הקצר של בעלה, הרב יוסף שווינגר לאריכות ימים, ליווה רבים מאיתנו, לתוך התפילה והצום.

בימים אלו, אחרי אסון מירון עומד הרב יוסף נ"י בפני וועדת חקירה ממלכתית, בעקבות מה שקרה שם בל"ג בעומר בהר מירון.

למי שמכיר את מה שקורה במירון עשרות בשנים, יודע שמי שאחראי בעיקר על תנועת המתפללים במירון, זה משטרת ישראל.

המרכז למקומות קדושים פעיל כל השנה, וביום לג בעומר האחריות שלו היא קביעת הסדרים של ההדלקות בין עשרות האדמו"רים ואישי הציבור. ועוד פרטים שלא קשורים לסדרי הסעה, כמו; הכנסת  אורחים, ושאר הדברים שלא קשורים לציון עצמו.

הרב שוינגר מתמודד לבד מול תקשורת עוינת מול עסקני ציבור וגבאי אדמו"רים שטומנים את ראשם בחול, ונותנים לו להתמודד לבד. 

כשמגיע ימי לג בעומר, הם יודעים להתקשר בכל שעה לוודא שיש להם מקום בעליה למירון להדלקה החשובה שלהם. ערב יום הדין הגיע הזמן לפשפש במצוות בין אדם לחברו. 

ביום הזה, שאנחנו מצווים לסלוח זה הזמן לעודד את הרב יוסף שוינגר, בגלוי לא בהודעה טלפונית כדי לצאת ידי חובה ומהמקום הזה אני מצטרף לעידוד להרב שוינגר, חזק ואמץ ועתיד האמת לצאת לאור, ושיהיה לך ולבני משפחתך גמר חתימה טובה  ורק טוב  כל החיים