אאא

רבה של ירושלים, הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר, בשיחה מיוחדת לגולשי 'כיכר השבת', שעות לפני כניסת יום הכיפורים. צפו בשיחה המלאה.

קטעים מהשיחה

"'כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו'. הגיע היום הגדול והנורא, גדול בחסד וברחמים, גדול שנקבע לכפרה ולמחילה ולסליחה, לכפר בו את כל עוונותינו, עיצומו של יום מכפר. והנורא, שבו נחתמים כל פסקי הדין.

"אין בעולם מי שיכול לדעת ואין מי שיכול להודיע - מה כתבו, באיזה ספר כתבו, זה דברים נעלמים. אין לנו שום מושג. זה חלק יסודי מהניסיונות שאנחנו עוברים בעולמנו זה.

"ה' ברחמיו, אפילו שכתב כל אחד בספר מהספרים, מכל מקום את החתימה ה' משהה, אולי נשוב ונתקן. אולי נשפר את מצבנו. הקב"ה מראש משאיר את הזמן על מנת לתקן ולשפר. ה' לא חפץ במיתת בני אדם, הוא מלך החיים, הוא רוצה שיחיו, אבל הוא לא מוותר, צריכים לעשות תשובה.

הראשל''צ הגר''ש עמאר בשיחה ל'כיכר השבת'
הראשל"צ הגר"ש עמאר בשיחה ל'כיכר השבת'
הגדלה

"עדיין אפשר לתקן. עבר חודש אלול כולו ורוב ימי עשרת תשובה, אבל עדיין ותמיד אפשר לתקן. נתבונן בשעות האלו, ברגעים האלו, נדע שעכשיו בידינו החיים שלנו, ה' כבר כתב, ה' מחכה לחתום, יכולים לשפר אם חלילה יהיה איזה דבר, איך נשב בחיבוק ידיים, יש לנו אפשרות.

"צריכים לקחת דברים שיכולים לפייס את ה'. אם אדם יחליט החלטה אחת בלימוד ואחת בעשיית חסד ולהיות טוב עם הבריות. יצמצם את ההחלטה שתהיה ברורה, שיכתוב אותה, ועם זה יבוא לה': ריבונו של עולם, אני מתחיל לתקן".

צפו בשיחה המלאה