אאא

סיום מסכת ביצה - השיעור בעברית: 

 

סיום מסכת ביצה - השיעור באידיש:  

 

סיום מסכת ביצה - השיעור באנגלית: