אאא

במהלך יום עיון שנערך לאברכי מפעל החינוך 'לב שומע' הוקרן מסר מיוחד מראש ישיבת סלבודקא הגאון רבי משה הלל הירש, ובו ארבעה יסודות ביהדות, שלדבריו, "צריך להחדיר כבר בתור ילד ואז הרבה מהבעיות לא יהיו". בנוסף, הוא השיב בהרחבה לשאלה מהותית - כיצד מתמודדים עם בעיות של קדושה.

יום העיון נערך כהמשך להכשרות עומק שנעשות לאברכים שעוסקים עם בני הישיבות ברחבי הארץ, על מנת לתת להם כלים איכותיים לפעילותם החשובה ולהתמודדות הנכונה עם כל האתגרים החשובים.

"כיכר השבת" עם דבריו המלאים של הגרמ"ה הירש:

"שלום עליכם לכולכם, שלום עליכם לידידי הגדול המחנך הגדול הרב אליאב מילר שליט"א, שלום עליכם לכל האברכים שבאו פה, אברכים שאני יודע שאתם עוסקים בכל הזמן לעזור לבחורים ויש לכם אחריות לעזור לבחורים, וכמה זה חשוב היום, ברוח של היום בכל הנסיונות של היום, כמה זה חשוב שיש אברכים שמרגישים על עצמם שיש להם אחריות לגבי הדור וד' יתן לכם הרבה סייעתא דשמיא בכל הדברים שלכם בגלל מה שאתם עושים.

"אנחנו רצינו לדבר היום בקיצור על חלק אחד מה שאברך שעובד עם בחורים, יסודות ביהדות שצריך לדעת, ובאמת היסודות שאני יגיד עכשיו לדעתי צריך להחדיר כבר בתוך ילד לפי מדרגתו כבר בחיידר ולאט לאט הוא יבנה ואז לא יהיו כל הבעיות, הרבה מהבעיות לא יהיו, אבל בדיעבד, איפה שאנחנו אוחזים אנחנו צריכים לעשות את זה עם הבחורים במה שהם והאברכים צריכים לדעת את הכללים האלו.

"בעצם זה ארבע נקודות שאני יגיד וידבר עליהם.

"הדבר הראשון, יש המון בחורים היום שעצם הדבר שהם יהודים זה לא נותן להם איזה סיפוק, אה, אני יהודי אני מהעם שבחר בנו, זה בכלל אצלם לא כלום בגלל שלא יודעים בכלל מה זה יהודי, איך נהפך אברהם אבינו להיות היחיד מכל העולם כולו שהקדוש ברוך הוא בחר אותו שהוא יהיה העם של אתה בחרתנו.

"וזה שמעתי בפועל מאברכים שלמדו את הדבר, האבות שלמדו את הדבר, שהיה להם בעיות עם הילד שלהם והסביר לו את כל ההיסטוריה שלנו זה שינה את כל הדברים.

"יש בדרך ד' ברמח"ל ששם מסביר הענין של יהודים וגויים, מה זה יהודי ומה זה גוי מסביר למה הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו הוא מסביר באריכות, אבל ממש בקיצור נמרץ נמרץ שהקדוש ברוך הוא אחרי החטא של אדם הראשון שכל העולם ירד לגמרי נתן עשרים דורות שבמשך הזמן שיתפתח אנשים שממנו יכול לצמוח שהגיעו בחזרה למדרגה קרוב מה שהיה אדם הראשון קודם החטא, קרוב לזה, שממנו יכול לצמוח מהם אנשים שיהיו התכלית של הבריאה יתקיימו אתם והיה צריך להיות כמה וכמה כאילו עצים שממנו יצמח הדבר הזה אבל אחרי עשרים דורות היה אדם אחד בעולם שהיה שייך לזה זה אברהם אבינו לכן זה אברהם אבינו, אברהם היה היחיד שהיה שייך לדבר הזה שהקדוש ברוך הוא רצה שממנו יצמח את העם שיהיה עם ד', עם ששייך לרמה של אדם הראשון קודם החטא, וזה אנחנו, זה אנחנו ואנחנו, יש בעם ישראל דבר כזה שאנחנו יש לנו כוחות מיוחדות שאין לאף עם.

"וצריכים לדעת כמו שכתוב בספרים כמו שיש דומם וצומח חי ומדבר יש כלל ישראל זה עוד סוג, שלנו יש כוחות שאנחנו משפיעים כביכול על הקדוש ברוך הוא על ההנהגה שלו על העולמות שלו, יש לנו זכויות מסויימות בעולם הבא שלאף אחד אין, העולם הבא של הגויים זה נספחים לכלל ישראל אבל עיקר עולם הבא זה אנחנו אנחנו זה אתה בחרתנו אנחנו עם אחר אם יכולים איכשהו להכניס איזה רגש כזה לבחור, הרווחת מאד בתת הכרה, בחור שבבין הזמנים רוצה לעשות חיקויים של חילונים וגויים זה נובע מזה שאין לו את האתה בחרתנו הזה ילד – בחור שמרגיש את החשיבות שלו שהוא בן מלך, לא ירצה בזמן בין הזמנים לעשות חיקויים של איש כפר וזה דבר גדול מאד שאדם ידע מי הוא, מה זה יהודי".

הכלל הראשון: להקנות לבחור הרגשת 'אתה בחרתנו' – מהי מעלת היהודי על הגויים

"אחר זה, הדבר הראשון, מה התכלית שלנו? יש לנו כוחות, כל הדברים האלו, אבל מה התכלית שלנו פה בעולם לזה מלמדים את מה שכתוב בדרך ד' ובמסילת ישרים מיד 'יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו' והנה מה שהורונו חז"ל שלא נברא האדם אלא להנות מזיו שכינת ושזהו העידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא ומקום העידון הזה הוא העולם הבא וזה המטרה שלנו להדבק בקדוש ברוך הוא, זה המטרה שלנו.

"איך מתדבקים בקדוש ברוך הוא? זה על ידי תורה ומצוות זה הלימוד, ובלימוד הזה צריך על ידי זה צריך לרומם עולם הבא, לרומם הענין הזה שזה התכלית שלנו ולזלזל בעולם הזה, בהנאות עולם הזה, הנאות עולם הזה הם רק כדי שעל ידי זה יכול להגיע למטרה שלנו כמובן זה מדרגות גבוהות מאד אבל כל אחד לפי מדרגתו".

הכלל השני: התכלית שלנו הוא העולם הבא, והנאות עולם הזה הם רק אמצעי להגיע למטרה הזו

"ואחרי שיש הלימוד הזה צריכים ללמוד את היחס של תורה ויש על זה גם דרך ד' ללמד שיש משהו בתורה מיוחד מכל המצוות שבעולם שמביא את הדביקות הגדול הזה שאנחנו מחפשים ויש המון המון בחורים שלא מבינים למה צריך ללמוד, ולמה צריכים ללמוד בעיון, ולמה רק לימוד, ולמה לא להיות סתם יהודי טוב, ולמה דווקא תורה?

"מי שילמד דרך ד' ילמד שכל מילה תורה, וכל סברא חדשה, כל עמקות חדש, כל ידיעה חדשה, זה עוד נצחיות ועוד קיום של התכלית שלנו - להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, מה שייך בכלל לדבר למנוע מדברי תורה, נלמד את זה.

"אברכים צריכים לדעת את דרך ד' על מיהו יהודי הדרך ד' על היחס של תורה, זה שתי הדברים שמוכרח שיהיה לכל אברך שעוסק בזה".

הכלל השלישי: להבין שהתורה נצחית והלימוד בעיון הוא קיום התכלית שלנו בעולם

"זה שלשה דברים שאני אמרתי, שזה באמת היסוד שאדם צריך. כמובן זה דברים גבוהים וכשמדברים לאברכים ובחורים צריכים לנסות לעשות את זה בצורה שיקבלו את זה, אבל אם ישמעו את זה וילמדו את זה בפנים, אני חושב, לא מדברים באוויר, אם אברך ישב עם בחור בא נלמד את דרך ד' על זה, דרך ד' על ענין של יהודי, בא נלמד דרך ד' על ענין של תורה, ואני ראיתי מפורש, בחור שלומד את זה בפנים - זה עושה רושם, כששומע את זה מאברך שאומר לו זה סתם דיבורים, אם הוא אומר את זה מבפנים ורואה דבר משנה סדורה כמו שהרמח"ל כותב דברים בצורה מסודרת מאד זה עושה רושם על הבחור".

האם ללמוד בלי הפרק הראשון?

"דרך ד' לא צריך ללמוד לפי הסדר, יכול ללמוד את העניינים האלו לבד זה הנקודה. אולי יש עוד דברים שמדברים עם בחורים שצריכים לדעת על כוחות המידות איך מידות משפיעות על פעולות של בחורים שדברנו כמה פעמים על זה, אבל זה עוד נושא, אבל הנושא שדברנו עליו היום, זה רק על עצם הדבר שלמדנו ללמד את הבחור יסודות היהדות חסר להם הרי יסודות של יהדות, לומדים, צריכים ללמוד, צריכים לעשות מצוות, אבל בלי שזה בנוי בצורה של דבר שלם ומושלם אז הבחור רואה את זה כך, הוא בפנים, זה נותן להרבה הרבה בחורים הסתכלות אחרת לגמרי, וזה חשוב מאד ללמד את זה בפנים, לא סתם לדבר, זה נותן להם את הידיעות האלו.

"ואברך צריך ללמוד את זה לבד, לדעת איך מלמדים את זה. ואפילו בחור שרחוק, כשלומד את זה בפנים בדרך ד' זה עושה לו משהו, זה מה שאני חושב.

"נקודה אחת לגבי הענין של מה שצריכים האברכים ביחס לבחורים. רציתי לדבר על הנקודה הזו, יש ודאי עוד נקודות, אבל הנקודה הזו לגבי היסודות, היסודות העיקריות של היהדות, זה מה שצריך לראות.

"הקדוש ברוך הוא יעזור לכולכם שתוכלו באמת להשפיע על בחורים שהבחורים יצאו מהרדידות שלהם, מהחיים הגשמיים שלהם, ולהכניס להם איזה חיים של רוחניות, שאיפות של רוחניות, ועל ידי זה באמת יהיה פה משהו אחר בעולם הישיבות, יהיה שינוי גדול בעולם הישיבות ויהיה ריבוי כבוד שמים והלוואי שנזכה כבר לגאולה השלימה".

בחורים שאומרים שיש להם בעיות אחרות של קדושה של תלות הם יודעים שיש להם את הבעיות שהם אומרים גם יעזור שילמדו דרך ד'?

"אני חושב, זה צריכים סתם להגיד לבחור יסוד גדול שבעיות של קדושה בעבודת ד' צריכים לחלק את זה לשני חלקים זה לא הפשט שמכיון שאני חלש שם איך אני יכול שאני ילמד חזק וכדומה אני מקולקל, לא, אם לאדם יש בעיות בקדושה,  כל זמן שנחשב שאינו מתייאש, עובד על זה, אפילו אם הוא נופל, נופל ונופל, אם הוא עובד, זה נקרא עובד ד'.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"הוא יכול לעשות עבודת ד' בשטחים אחרים במאה אחוז שלא יכניס את היצר הרע שאומר מכיון שאתה מקולקל אתה מקולקל זה לא כך, צריכים לדעת שזה שתי קטגוריות הבעיות של בחור בקדושה זה קטגוריה אחרת לגמרי אם הוא רק עובד על זה, הבחור יכול לעבוד על לימוד, תפילה, דקדוק הלכה עד הסוף ואין סתירה".

אבל זה גם יפתור את הבעיה? אם יש לו בעיה של תלות או של התמכרות...

"זה לא יפתור, זה עוד נקודות".

קדושה כן?

"קדושה יכול להוריד, אם יש לו בעיה תלות זה משהו אחר. אם זה בעיה של קדושה שיש לו תאווה אולי זה לא יוריד את כוח התאווה אבל זה יוריד את המעשה.

"גם בחור צריך לדעת, מה שיש לו תאווה זה לא עוול, העוול זה המעשה. יש בחורים שחושבים שאם יש לו תאווה זה כבר פסול, לא, תאווה זה נכנס, צריך לעבוד על זה, אבל כל זמן שלא עושה משהו זה כבר בסדר, לא שבגלל תאוות אני כבר פסול, זה לא, ועל זה ודאי שזה יעזור".