אאא

פרק ח': אנו עוסקים בפרשיית האפיפיור פטרוס, עליו נטען שהיה מרגל בשירות חז"ל שאף קבעו 'תענית צדיקים' בתאריך ט' בטבת, ביום פטירתו, כפי שהובא ב'אוצר מדרשים' שפרסם ר' יהודה דוד אייזנשטיין בשנת תרע"ה (1915).

'אוצר מדרשים', בשמו המלא 'אוצר מדרשים בית עקד למאתיים מדרשים קטנים אגדות ומעשיות', חלקם הובא כבר בספר 'בית המדרש' שפרסם ר' אהרון ילניק באמצע המאה הקודמת. בספר זה פורסמו למעלה ממאה מדרשים נדירים ממקורות גנוזים.

מדרש זה על פטרוס האפיפיור שמכונה ב'אוצר מדרשים' - 'ר"ש כיפא', עבר את הגהתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, שחיבר קונטרס מיוחד בו בשם 'שי"ח השדה' בו השמיט חלק מהמובא בו.

הרב אייזנשטיין שמכונה 'בעל האוצרות', יצא נגד הרפורמים והקונסרבטיבים, וקיבל הסכמות לספריו מאת גדולי ישראל הרידב"ז, הגר"ח ברלין, הראי"ה קוק ועוד. ברם, בימינו ישנם שמבקרים את ספריו[1], ומשכך מרן שר התורה כתב את הקונטרס 'שי"ח השדה', בו השמיט מעט מהמעשים שהובאו בו, עליהם נטען בטעות שהם מדרשי חז"ל.

הקונטרס של הגר"ח קנייבסקי צורף לספר 'אוצר המדרשים' שיצא לאור בהוצאת מישור. יש לציין שחלק מהקדמה פרי לשונו של הרב אייזנשטיין לשלושה מדרשים על ר' שמעון כיפה - פטרוס, הגר"ח קנייבסקי השמיט. אולם את לשון המדרש גופא, הגר"ח קנייבסקי אינו השמיט.

קונטרס שיח השדה להגר''ח קנייבסקי בו הושמטו מעשים שאין רוח חכמים נוחה מהם. המדרש על פטרוס שהיה מרגל בשרות חז''ל אצל הנוצרים אינו הושמט ע''י מרן שליט''א (אוצר החכמה)
קונטרס שיח השדה להגר"ח קנייבסקי בו הושמטו מעשים שאין רוח חכמים נוחה מהם. המדרש על פטרוס שהיה מרגל בשרות חז"ל אצל הנוצרים אינו הושמט ע"י מרן שליט"א (אוצר החכמה)
דוגמה להשמטות של מרן שליט''א מתוך 'אוצר המדרשים'. המדרש על האפיפיור פטרוס שהיה מרגל מטעם חז''ל אצל הנוצרים, אינו הושמט (אוצר החכמה)
דוגמה להשמטות של מרן שליט"א מתוך 'אוצר המדרשים'. המדרש על האפיפיור פטרוס שהיה מרגל מטעם חז"ל אצל הנוצרים, אינו הושמט (אוצר החכמה)

ב'אוצר הספרים' בבית כנסת בעיר מודיעין עילית הגבאי טשטש קטעים מ'אוצר מדרשים' כפי הוראתו של מרן הגר"ח קנייבסקי.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ההקדמה של ר' יהודה דוד איזנשטיין למדרשים על שמעון כיפא – פטרוס; בצד ימין ההקדמה המלאה של הרב אייזנשטיין למדרשי חז''ל על האפיפיור פטרוס כפי שמופיעה באתר 'אוצר החכמה' שמאגד בתוכו מאות אלפי ספרים תורנים; בצד שמאל – הטשטוש של הגבאי בבי''כ בעיר מודיעין עילית על הקדמתו של הרב אייזנשטיין למדרשים על פטרוס כפי הוראתו של מרן הגר''ח קנייבסקי. המדרש על פטרוס שהיה מרגל בשרות חז''ל אינו הושמט ע''י מרן שליט''א (צילום: מהדורת מישור באוצר החכמה, ישראל שפירא)
ההקדמה של ר' יהודה דוד איזנשטיין למדרשים על שמעון כיפא – פטרוס; בצד ימין ההקדמה המלאה של הרב אייזנשטיין למדרשי חז"ל על האפיפיור פטרוס כפי שמופיעה באתר 'אוצר החכמה' שמאגד בתוכו מאות אלפי ספרים תורנים; בצד שמאל – הטשטוש של הגבאי בבי"כ בעיר מודיעין עילית על הקדמתו של הרב אייזנשטיין למדרשים על פטרוס כפי הוראתו של מרן הגר"ח קנייבסקי. המדרש על פטרוס שהיה מרגל בשרות חז"ל אינו הושמט ע"י מרן שליט"א (צילום: מהדורת מישור באוצר החכמה, ישראל שפירא)
'אוצר מדרשים' ב'אוצר הספרים' בית כנסת בעיר מודיעין עילית מצונזר כהוראתו של מרן הגר''ח קנייבסקי. המדרש על פטרוס שהיה מרגל בשרות חז''ל אינו הושמט ע''י מרן שליט''א (צילום: ישראל שפירא)
'אוצר מדרשים' ב'אוצר הספרים' בית כנסת בעיר מודיעין עילית מצונזר כהוראתו של מרן הגר"ח קנייבסקי. המדרש על פטרוס שהיה מרגל בשרות חז"ל אינו הושמט ע"י מרן שליט"א (צילום: ישראל שפירא)
'אוצר מדרשים' ב'אוצר הספרים' בית כנסת בעיר מודיעין עילית מצונזר כהוראתו של מרן הגר''ח קנייבסקי. המדרש על פטרוס שהיה מרגל בשרות חז''ל אינו הושמט ע''י מרן שליט''א (צילום: ישראל שפירא)
'אוצר מדרשים' ב'אוצר הספרים' בית כנסת בעיר מודיעין עילית מצונזר כהוראתו של מרן הגר"ח קנייבסקי. המדרש על פטרוס שהיה מרגל בשרות חז"ל אינו הושמט ע"י מרן שליט"א (צילום: ישראל שפירא)
סוף המדרש על ר' שמעון כיפא – פטרוס כפי שהובא ב'אוצר המדרשים' שעבר את ביקורתו של מרן הגר''ח קנייבסקי (אוצר החכמה)
סוף המדרש על ר' שמעון כיפא – פטרוס כפי שהובא ב'אוצר המדרשים' שעבר את ביקורתו של מרן הגר"ח קנייבסקי (אוצר החכמה)
הגדלה


[1] ראה לדוגמה: "ירושתנו" ספר רביעי עמ' שכה-שמד, הוצאת מכון מורשת אשכנז, בני ברק, תש"ע ועוד.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]