אאא

בסרטון וידאו נדיר, שמתפרסם לראשונה ב 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, משיב על שלוש שאלות בהלכות 'תלמוד תורה'.

   התיעודים הנדירים האחרונים >>

בסרטון המיוחד שצולם לפני מספר שנים, נראה תלמידו ומקורבו הגדול, הרה"ג רבי אורי טיגר, מציג בפני מרן שר התורה את השאלות, בהם, האם מותר ללמד ילדים אותיות לראשונה בשבת, ומרן משיב ופוסק להלכה.

התמלול המלא:

א. האם מותר ללמד ילדים אותיות לראשונה בשבת?

הרב טיגר: "אותיות מותר ללמד אותם בתחילה בשבת?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "מה?".

הרב טיגר: "אותיות, ללמד קטן אותיות בתחילה בשבת".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "יכול להיות שלא".

ב. האם מותר לילדים ללמוד אצל המלמד בשבת?

הרב טיגר: "ולבוא לגן בשבת למלמד גם היום".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "אם רוצים ללמוד אי אפשר למחות".

הרב טיגר: "גם היום, גם בזמן הזה".

ג. האם יש תשלומין לקביעות עיתים לתורה?

הרב טיגר: "ותשלומין לקביעות עיתים לתורה, מהני תשלומין?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "למה לא, עושה תשובה הוא מתקן מידה כנגד מידה".

הרב טיגר: "אז שייך בזה תשלומין".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "לא ראוי לעשות את זה אבל אם הוא עשה שישלים".