אאא

איך תנצח את - ה'פרעה' שלך?

מי הוא זה? הפרעה הרע הזה?

כמה 'פרעה' יש לך בחייך? שרודף אותך, ורודף אחריך?

הקב"ה מכניס בחייך, כל מיני 'פרעה'... פרעה – פה רע... אבל:

הכל תלוי במבט!

פרעה יכול להיות גם – פה ער...

רק פרעה יכול לעורר באמת את – פיך!

הפה שלך יכול להשתלח - בעקבות הניסיון...

הפה שלך יכול להיות 'ער' – עירני לכך:

שהקב"ה שלח לך ניסיון, בדמות 'פרעה'.

כן! הפרעה הזה לא עם פ'יגמה!

הוא דווקא לבוש אלגנ'ט על חליפה...

ומה שאתה צריך לעשות זה - להתפלל ולצעוק...

כרגע, אתה בניסיון! אתה רואה את פרעה מולך.

ואתה חושב שהקב"ה מסתתר ממך...

ויתכן, שאתה יודע שהוא נמצא – רק מסתתר.

ואם תתאמץ להסיר את ההסתרה, הוא יתגלה לך – ויציל אותך...

אמר אויב ארדוף אשיג אחלל שלל – הוא שם!

מה בני ישראל עשו כשפרעה רדף אחריהם? אומר הבעש"ט הקדוש:

ה' אלפין – חמישה פעמים האות א':

מר אוייב, ארדוף אשיג אחלק שלל..." 

בתוכם - "מסתתר אלופו של עולם – הוא נמצא כאן – בהסתרה!

פרעה רודף אחריך – תצעק!

אומר ה'תולדות' כש'פרעה' רודף אחריך, ולא משנה - איזה 'פרעה':

"ויצעקו אל ה'" – כאשר תצעק – הקב"ה יושיע!

יראת העונש ויראת האהבה: הבעל שם טוב הקדוש אומר לבנו הקדוש צבי הירש באגרת שכתב לו, שיש שתי סוגי יראות:

יראת העונש - יראה חיצונית, שדרכה הקב"ה גורם לנו לעצור לבדוק את מעשינו לחזור בתשובה, והיא שמעוררת את:

יראת האהבה - יראה פנימית, כשהיא הופכת לקניין אצלנו, לא צריך את יראת העונש...

משל לשליח המלך: שליח המלך מגיע לאדם, ואומר לו שהמלך קורא לו לבוא אליו, והאדם כועס ומפחד מה יהיה איתו, אין לירא מהשליח!

שהרי, הוא רק שליח של המלך! אין לו ממשות עצמית!

ולכן, אם הוא מפחד מהשליח -  הוא טיפש!

מה הוא צריך לעשות? ללכת למלך ולרצותו...

ובדיוק ההפך, אם השליח מגיע לאדם, ואומר לו שהמלך קורא לו, לדבר טוב,  האם הוא יתענג על השליח? אומר הבעל שם טוב הקודש:

"באהבה - טיפש מתענג עם שלוח. וחכם - תופס השורש!"

המלך כועס? תלך אליו לרצותו, ויתכן שהייתה כוונת הבעל שם טוב הקדוש במילה לרצותו, מלשון: רצון וכיסופין – להתקרב ולרצות את המלך, לחזור ולהתקרב אליו, וחכם – מיד תופס את ה'שורש':

שהשליח הוא רק - שליח, והקב"ה, הוא המשלח, הוא - 'שורש' הכל!

מה תעשה היולדת – כשצר לה?

משל לאשה יולדת: ממשיך הבעל שם טוב הקדוש באגרת ואומר, משל לאשה  יולדת, שיש לה צירי לידה:

האם היא תלך למקום אחר, כדי להיפטר מהצער של צירי הלידה?

שאם היא תלך, הצער ילך עימה... וואי...

 

והעצה היעוצה - שיתפלל לה' יתברך ויפטר מהצער!

וזה מה שכתוב: "מן המיצר קראתי יה ענני במרחב יה".

וזה מה שהיה עם בני ישראל: "והנה מצרים נוסע אחריהם".

אז הבינו זה! לכן: "ויצעקו - בני ישראל אל ה'"!

מה קורה כשצועקים – לכתובת הנכונה?

"כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם"!

ולכן, כתוב: "פרעה הקריב" – מפרשים:

פרעה קירב את בני ישראל לאביהם שבשמים...

כל 'פרעה' שיש לך בחייך, הוא רק:

שליח של ההשגחה העליונה, לקרב אותך לאבינו שבשמים...

איך אויב הופך לאוהב?

ה'תולדות' אומר דבר מדהים, בשם הבעל שם טוב הקדוש:

האויב - הופך לאוהב!

דווקא האויב שלך הופך להיות... האוהב שלך!

כי בזכותו אתה מתפלל לה'...

 

בזכותו אתה מתקרב לה'... ובזכותו אתה נושע...

ובסוף, בזכותו אתה אומר שירה...

כל מה שרודף אחריך, הסוף הוא, שבזכותו – אתה עוד תאמר שירה...

כמו שבני ישראל אמרו את שירת הים...

ובלשון קודשו של ה'תולדות': "שהיו סוברים בגלות מצרים שהוא אויב, ועכשיו, שהרגישו שהוא עצם יתברך, נעשה מן אויב - אוהב, וזהו - עצמות הגאולה, והוא: בכל אדם ובכל זמן".

תקרא מהמייצר – וירחב לך!

סוד גלות מצרים – כל אדם בכל זמן: אומר רבי יעקב יוסף, ש'מצרים' רודפים אחרי - כל אדם ובכל זמן:

כל קושי והסתרה, הם - גלות 'מצרים' עבורך!

אתה נמצא במצב של 'הסתרה', ויש רק פתרון אחד:

"מן המיצר קראתי יה" – תצעק! והתוצאה? "ובצר הרחבת לי"!

הגאולה תגיע - דווקא מהצר, מהצרה – עצמה!

יש לך צר? תקבל הרחבה!

מי שהצר אותך, ובגללו - הרגשת בגלות:

הוא זה שיוצר לך את - שירת חייך!

הגלות יוצרת – שירה! וכך יהיה עד ימות משיח!

אומר ה'תולדות' (תולדות יעקב יוסף, פר' ויקהל):

"שזהו - הגאולה עצמו, והבן"!

אז, אתה כבר יודע מה לעשות - כש'מצרים' רודפים אחריך...

אתה כבר יודע, איך להפוך את החושך של חייך, לאור הכי חזק!

סוד הגלות והגאולה מתגלה בפרשה.

סוד הצעקה והישועה - בהצלחה!