אאא

בני משפחתו ותלמידיו הרבים של הגאון רבי אליהו ציון סופר, ראש ישיבת 'רכסים', מבקשים מהציבור להעתיר בתפילה לרפואתו של ראש הישיבה שאושפז במצב קשה מאוד כשהוא מורדם ומונשם.

בשנה האחרונה סבל ראש הישיבה מבעיות רפואיות ואושפז מספר פעמים, אך לפני מספר חודשים הרב שוחרר וחזרה לעמוד בראש ישיבת 'רכסים'. אמש התמוטט הרב בביתו שבירושלים ואושפז כשהוא מונשם ומורדם.

תלמידיו מציינים כי לאחרונה נשאל ראש הישיבה במה להתחזק לרפואתו וענה: "בעמל התורה, ובלימוד וחיזוק הלכות שמירת הלשון, שכידוע בשם הזה"ק ששומרים את הלשון למטה אין מי שמקטרג למעלה".

לפני מספר חודשים נכנס אחיו של ראש הישיבה - הגאון רבי יעקב חיים סופר, ראש ישיבת 'כף החיים' בירושלים, למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שהורה לבני המשפחה להוסיף את השם רפאל לשמו של ראש הישיבה.

הציבור נקרא לקרוע שערי שמיים ולהעתיק בתפילה להחלמתו המלאה של ראש הישיבה הגאון רבי רפאל אליהו ציון בן שולמית, בתוך שאר חולי ישראל.