אאא

בעיר טבריה הלך הלילה (חמישי) לעולמו הגאון רבי משה צבי בוחבוט, רבה הראשי של טבריה, לאחר שנים שחלה במחלה וסבל ייסורים קשים וקיבלם באהבה. בן 58 בהסתלקותו. 

הרב אושפז בימים האחרונים בבית החולים' מעייני הישועה' בבני ברק ובמהלך הלילה חלה הידרדרות במצבו הבריאותי והרופאים נאלצו בצער רב לקבוע את פטירתו. הרב ייטמן בהמשך היום בבית החיים הישן בעיה"ק טבריה.

הגרמ"צ בוחבוט זצ"ל שימש כראש כוללים לדיינות ולרבנות במשך למעלה מ-25 שנה בעיר התורה בני ברק ולאחר מכן החל לשמש כרב בעיר טבריה, שם הפיץ תורה לרבים. מאוחר יותר הכריע נשיא המועצת הגר"ש כהן כי הרב יכהן כרבה הראשי של העיר ואכן ועדת הבחירות בחרה בו לתפקיד הרם.

עם מורו ורבו הגר''ש כהן
עם מורו ורבו הגר"ש כהן
הגדלה

ערב היבחרו לרבה של טבריה, פרסם נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, מכתב תמיכה פומבי בו נכתב בין היתר: "הנני לגלות דעתי בשער בת רבים כי הראוי לכהן פאר כמרא דאתרא בעיר הקודש טבריה הוא הרה"ג משה צבי בוחבוט שליט"א אשר ידיו רב לו בהרבצת התורה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ושימש בהוראה תחת גדולי הדור והעמיד תלמידים הרבה".