אאא

במהלך הוועידה השנתית הגדולה למחנכים ומרביצי תורה בארץ הקודש שעל-ידי ארגון 'לב שומע', הוקרן שו"ת מיוחד ומרתק מאוד שערך הרב אליאב מילר עם ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, על חינוך ילדים ובני ישיבה שזור בשלל סיפורים אישיים מרתקים.

'כיכר השבת' מגיש את השו"ת המלא

הרב אליאב מילר: "שנה שעברה זכינו וכבר הרבה שנים שהראש ישיבה מגיע תמיד לכנסים בירושלים, אנחנו מקוים בעזרת ה' שנה הבאה שהראש ישיבה יבוא בבריאות איתנה בעזרת ה'".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "הלואי הלואי!".

הרב אליאב מילר: "הי' לנו עכשיו דבר קשה לכל כלל ישראל, בעצם יום הפורים בירושלים מרן שר התורה...".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן...".

הרב אליאב מילר: "הדבר הוא שמדברים באמת דברים מאוד גדולים שמרן שר התורה לא הי' בהשגות שלנו בכלל, אבל מצד שני רוצים ללמד את הבחורים הצעירים והיותר מבוגרים ללמוד מדרכיו, הרי כתוב שצריכים לקחת, מה אפשר, מה בחור יכול, מה הרמי"ם יכולים להגיד לבחורים שהם יכולים ללמוד וליישם למעשה".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "אני עד היום הזה מתאבל על החזון איש, אתה מתאבל על החזון איש?, כשהחזון איש הי' חי כל שאלה שהי' ידעתי שעוד חמש דקות יהי' תשובה, ניגש לחזון איש והוא יענה לי תשובה, זה חסר לנו! עיקר החיים זה לדעת ללמוד, כשהרב מבריסק רצה לברך את נכדיו מה הוא אמר חיימק'ה זאל קענען לערנען, אמר ר' מיכל זאל זיין אגדול [שיהי' גדול], והרב מבריסק אמר לא! זאל קענען לערנען, זה העיקר, כשהבעלזער רב'ה הי' בר מצוה לבן שלו הייתי שם אז הרב'ה אמר שהוא רוצה ברכה בשביל הילד, שאלתי את הרב'ה מה אתה רוצה ברכה, [ענה] שיידע ללמוד, זה בעלז, אחר כך כשאהרן מרדכי זה הבן חיתן ילד באתי לחתונה ושאלתי אותו אהרן מרדכי תגיד לי אתה יודע ללמוד, הוא הסתכל מה זה, רציתי לדעת האם הברכה שלי התקיימה".

הרב אליאב מילר: "אנחנו הכרנו את ר' חיים כמה שהצלחנו להכיר בקטנותנו".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "ר' חיים לא הפסיק מללמוד, זה הכל, בכל הכינוסים שהוא הי' כולם ישבו והסתכלו והוא למד, שאלתי אותו ר' חיים מה זה?, מה אתה רוצה שאני יהי' חוטב עצים?, כך הוא אמר לי, ישב ולמד כל הזמן, עם סימני' ועובר מהר מעמוד לעמוד נאך אמאל, נאך אמאל".

הרב אליאב מילר: "אז כך צריך לעשות בחור שרוצה לגדול".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן, רק ללמוד".

הרב אליאב מילר: "זה מה שהר"מים צריכים ללמד לתלמידים, שצריך ללמוד".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "ללמוד זה הכל".

הרב אליאב מילר: "ממתי הראש ישיבה זוכר אותו ככה?"

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "מגיל צעיר עוד בתור ילד".

הרב אליאב מילר: "כבר כשהוא הי' ילד ככה הוא הי' לומד?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן, מאבא שלו".

הרב אליאב מילר: "ומאיפוא זה הגיע לר' חיים ככה ללמוד, מהבית?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "מהבית הוא ראה את אבא שלו יושב ולומד כל היום".

הרב אליאב מילר: "אז מי שאין לו אבא סטייפלר אין לו סיכוי?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "יש לו סיכוי שילמד מזה".

הרב אליאב מילר: "אז זה אומר שצריך גם דוגמה אישית בשביל לגדול הר"מים צריכים לדעת". 

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן, רק ללמוד, ללמוד תורה, כל הזמן ללמוד, ולא להפסיק מללמוד תורה".

הרב אליאב מילר: "בדור הזה זה קצת יותר קשה, יש הרבה הפרעות מסביב וקשה מאוד להתנתק מהרחוב, יש כל כך הרבה מפריעים שכבר נכנסים לתוך הבית מדרש, מה אפשר לעשות בדור הזה בשביל להיות שקוע ולהישאר שקוע בלימוד".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "מה אפשר לעשות, להתחזק בזה, זה הכל, ללמוד יותר טוב".

הרב אליאב מילר: "כשיש הפרעות מבחוץ עדיף יותר ללמוד בעיון, או ללמוד בקיאות".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "זה לא משנה, לא משנה, העיקר שלומד תורה".

הרב אליאב מילר: "יש פלאפון זה מצלצל, אברכים יש להם, ובחורים גם נמצאים בישיבה מענין אותם עוד דברים".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "לא לא לא! רק לשבת וללמוד תורה שלא יפסיק מללמוד, עוד שורה ועוד שורה ועוד שורה".

הרב אליאב מילר: "מה הראש ישיבה אומר לגבי בחורים שרוצים ללמוד הלכה למשל?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "מה זה משנה, אבל ללמוד".

הרב אליאב מילר: "אפילו על חשבון סדרי הישיבה?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "לא לא, סדרי הישיבה צריכים לשמור, בסדר ללמוד את הגמרא".

הרב אליאב מילר: "בחור זה נותן לו טעם ללמוד הלכה אליבא דהילכתא, אז שכך יעשה שילמד אליבא דהלכתא?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "אבל שלא יפסיק מללמוד את הגמרא".

הרב אליאב מילר: "מה שלומדים בישיבה, גמרא, אבל אם במקום מפרשים הוא לומד אליבא דהלכתא, במקום ראשונים, נגיד הוא רוצה ללמוד יותר אחרונים של אליבא דהלכתא".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "נו נו, זה לא יזיק".

הרב אליאב מילר: "הראש ישיבה תמיד מספר שבישיבה בערב למדו את כל הש"ס, עד שהגיעו לחולין אז זה הפסיק למה?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כי רצו להיות שוחטים".

הרב אליאב מילר: "היו בחורים שרצו ללמוד להיות שוחטים אז הרב מפוניבז' הפסיק את זה.

"הראש ישיבה אומר על הספק שמי שיש לו לימודים של דברים אחרים, על חשבון סדר ג' אפשר קצת לגנוב אכשרע' גניבה",

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן"

הרב אליאב מילר: "יש היום גמרות שעוזרים לבחורים ללמוד, גמרות של שוטנשטיין או כל מיני.. יש בחורים חלשים שקשה להם ללמוד בגמרא רגילה, מצד אחד הראשי ישיבות אומרים שיתאמצו, שיתאמצו להבין וכך הם ילמדו ללמוד, ויש כאלו אומרים לא להיפך תתן להם ללמוד בקלות יותר הם ילמדו איך ללמוד גמרא מתוך הגמרות האלו וכך הם ילמדו, אבל זה קצת שינוי מדרכי הישיבה, מה...".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן, אבל אם זה קל להם, שיעשו מה שקל להם, אם רואים שכאן הם יותר מצליחים שיעשו".

הרב אליאב מילר: "לא צריכים לחשוש שבגלל זה אחרים ירצו ללמוד גם כך ופחות יעמלו בתורה".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "לא, כל אחד ירצה לפי דרכו, חנוך לנער על פי דרכו".

הרב אליאב מילר: "גם מלמדים בחיידר שואלים הרבה פעמים אם לעשות ציורים או טבלאות, זה עוזר".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "נו נו, הכל עוזר".

הרב אליאב מילר: "אפילו שזה גורם פחות להתאמץ".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן".

הרב אליאב מילר: "זה דור מפונק קצת אז לתת להתפנק? לכתוב זה עוזר להבין?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן, מאוד מאוד, הכתיבה זה חשוב מאוד".

הרב אליאב מילר: "הראש ישיבה הי' כותב".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן".

הרב אליאב מילר: "גם שיעורים, גם שיעורים של הר"מים כדאי לכתוב?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן, כן".

הרב אליאב מילר: "הראש ישיבה גם הי' כותב?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן הייתי כותב".

הרב אליאב מילר: "יש לראש ישיבה מחברת".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן כן".

אולי שהראש ישיבה יראה לו את המחברת של השיעורים מחברון...

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "את השיעורים שלי גם כתבתי".

הרב אליאב מילר: "הם מדברים לבחורים בישיבות לכתוב את השיעורים של הר"מים".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "חשוב מאוד".

הרב אליאב מילר: "מה זה נותן הכתיבה?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "זה מבהיר יותר".

הרב אליאב מילר: "אם יש לבחור זמן או לכתוב את הסיכום של השיעור או ללמוד במקום זה משהו אחר ולעשות חזרות, מה עדיף?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "גם זה וגם זה.

"זה המחברת מחברון רבי יחזקאל סרנא אחר כך רבי משה".

הרב אליאב מילר: "באיזה גיל זה?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "שתיים עשרה וחצי, בחברון".

הרב אליאב מילר: "יש בחורים שהם לא מבינים את השיעורים מה הם יעשו?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "שיבקשו מהרב שיסביר להם עוד פעם".

הרב אליאב מילר: "לראש ישיבה הי' סיפור כזה?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן עם הבן של הרב עובדיה יוסף אבא שלו אמר לו שיבוא אלי הביתה ויבקש שאגיד לו עוד הפעם את השיעור".

הבעי' היתה השפה השיעורים היו אז באידיש...

הרב אליאב מילר: "הי' לראש ישיבה גם סיפור עם ר' אהרן כהן".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן בכיתי שלא הבנתי את השיעור, אמרתי לאבא שלי, אז הוא אמר את זה לר' אהרן כהן, והוא אמר לו תגיד לו שיבוא אלי הביתה".

הרב אליאב מילר: "אז הראש ישיבה למד איתו את השיעורים ביחידות, (הבחורים מחברון מספרים מי שנשאר משם, שלמעשה אף אחד לא הבין, היחיד שהבין זה הי' הראש ישיבה בזכות שהוא הסביר לו עוד פעם) השאלה אם זה בזכות שהוא הסביר לראש ישיבה עוד פעם, או בזכות שהראש ישיבה בכה, מה הועיל יותר?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "שניהם נכונים".

הרב אליאב מילר: "במוסר בחורים היום לא אוהבים מוסר, זה נראה להם משהו כזה של צדיקים, לפעמים דוקא הבחורים הכשרוניים יותר הם פחות אוהבים מוסר הם רוצים ללמוד לומדעס'".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "תביא את החכמה ומוסר ח"א לפני סי' ל"ז.

"ז"ל: ורק למוד אגדות מוסר של מאמרי חז"ל היא התבלין ורטי' שיוכל האדם לכבוש את יצרו ולנצחו ע"י שלומד אותם, ורק עליהם אמחז"ל: "בראתי יצה"ר בראתי תורה תבלין", ומשום שדבר זה גדול באיכותו מאחר שקיום כל תרי"ג תלוי בו, ומשום שסט"א יודע זאת, דרכו מעולם להשתדל ולטרוח בהסתתו לבטל למוד זה, או מיהת להחליש איכותו וחשיבותו אצל בני אדם, ועי"כ מרויח שאין להם רטי', וכשל עוזר ונפל עזור, ח"ו, כ"כ צופה רשע לצדיק וכו', וזאת היא שגרם חורבן בית תפארתנו והגלותנו מארצנו, ובעוה"ר, עדין מרקד ביננו עון זה.  ע"כ העתקתי מעט מהרבה הנמצא בו מענין הזה...".

הרב אליאב מילר: "אומרים היום שלפעמים דווקא גדולי ישראל, אברכים מאוד רציניים יוצאים דווקא כאלו שהם לא היו כל כך כישרוניים בגלל שהם למדו יותר מוסר, דווקא הכישרוניים... זה ככה באמת?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן זה ככה, הרב מבריסק הי' לומד מוסר כל יום".

הרב אליאב מילר: "מה הוא הי' לומד?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "מסילת ישרים"".

הרב אליאב מילר: "מה הראש ישיבה לומד מוסר?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "שערי תשובה לרבנו יונה, וגם ראשית חכמה".

הרב אליאב מילר: "זה ספר מפחיד ראשית חכמה".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "לכן אני לומד אותו".

הרב אליאב מילר: "גם אם ילדים ללמוד דברים לפעמים מפחידים במוסר?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "זה קשה להם, לא לא! לפי דרכו, מסילת ישרים, שערי תשובה לרבנו יונה, דברים קלים".

הרב אליאב מילר: "שכר ועונש להסביר לילדים?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן".

הרב אליאב מילר: "באיזה גיל לדבר".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "מהתחלה".

הרב אליאב מילר: "לדבר גן עדן, גיהנום?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן כן".

הרב אליאב מילר: "יש בחורים שאוהבים היום ללמוד ספרים אחרים כמו הרב פינקוס ועוד, זה גם נקרא מוסר".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "יותר טוב הקדמונים".

הרב אליאב מילר: "בישיבה הראשי ישיבות גם למדו, ר' שמואל והאבא כולם".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "בטח, הרב מבריסק הי' לומד כל יום מסילת ישרים".

הרב אליאב מילר: "האם אפשר ללמוד בחברותא לפעמים אולי להגיד לבחורים שילמדו בחברותא מוסר, או שזה לא יכול ללכת?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "יכול ללכת".

הרב אליאב מילר: "הי' דבר כזה?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן".

הרב אליאב מילר: "הראש ישיבה למד מוסר חברותא עם מישהו?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "אני למדתי לבד".

הרב אליאב מילר: "האם אפשר לעורר בחורים אולי שהם יתנו חבורות במוסר לחברים וזה אולי יעורר אותם כי הם צריכים למסור אז זה יעורר אותם".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "נו נו, זה דבר טוב".

הרב אליאב מילר: "מה עם דרך ה' של הרמח"ל?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "טוב מאוד, זה ספר מוסר".

הרב אליאב מילר: "היו תקופות שהראש ישיבה הי' אומר לנו ללמוד נפש החיים".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן".

הרב אליאב מילר: "מה יש בנפש החיים יותר מספרים אחרים?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "זה מעורר מאוד; יש גם ר' חיים ואלאזינער על מסכת אבות רוח חיים זה גם חשוב מאוד".

הרב אליאב מילר: "החזון איש גם הי' לומד מוסר?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן!".

הרב אליאב מילר: "מה הוא הי' לומד?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "אצל החזון איש כשהוא למד תורה זה גם הי' מוסר".

הראש ישיבה אומר בשם ר' חיים בריסקער שאנחנו צריכים מוסר כמו חולה שצריך ויטמינים מרוכז, אבל מי שהוא בריא אז שור שנגח את הפרה אצלו זה גם מוסר תורה תבלין

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "הרב'ה בחיידר הי' לומד זאגט די הייליגער תנא און די הייליגע משנה אהייליגע דין ור שנגח את הפרה, כשלומדים ככה זה כבר תבלין".

הרב אליאב מילר: "יש הרבה בחורים שרואים את הישיבה שהישיבה עוזרת להם לסדרי הלימוד מעמידה אותם בדבר הזה, אבל איך אפשר באמת להסביר להם שהישיבה היא מקום לגדול מקום שאדם גודל בישיבה ולא רק מקום מסודר ללימוד אלא הישיבה מגדלת את האדם, איך מסבירים להם את זה?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "אם יש להם מתיקות בתורה הם אוהבים אותה זה תלוי ברב'ה שיגיד שיעורים טובים".

הרב אליאב מילר: "השנה אנחנו מאוד מתמקדים בדבר הזה, שאלנו גם שנה שעברה את הראש ישיבה על הדבר הזה, האם ר"מים צריכים גם לדבר קצת ענייני מוסר בשיעור לפעמים או להזכיר, הראש ישיבה אמר שמידי פעם צריך לעשות את זה, זאת אומרת זה דבר שגם מחבר את התלמידים בקשר עם הרב. יש כל מיני גישות בנושא הזה, יש ר"מים שהם מאוד קפדנים, ויש יותר רכים מה הדרך היום?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "לא לא לא! לא קפדנות, לא לא, שהתלמיד ירגיש שהרב'ה אוהב אותו".

הרב אליאב מילר:"הר"מ צריך להשקיע מעבר לזמן שהוא צריך להיות בישיבה בשביל לקרב תלמידים? הוא רוצה ללכת הביתה כבר, נגמר הזמן שלו".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כמה שיותר".

הרב אליאב מילר: "הוא מחוייב בזה?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן".

הרב אליאב מילר: "אפילו שזה על חשבון הזמן שלו הפרטי?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "הפרטי, מה זה הפרטי? הוא לא פרט הוא כלל".

הרב אליאב מילר: "כל ר"מ הוא כלל, ר"מ בישיבה קטנה, רב'ה בחיידר?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן כן".

הרב אליאב מילר: "הוא מחוייב כלפי התלמידים שלו?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן".

הרב אליאב מילר: "יש בחורים שאין להם כשרונות הם חשים שעמל התורה מאוד מאוד קשה להם, הם רואים שחברים שלהם משיגים בקלות מה שהם משיגים בעמל רב, זה מייאש אותם, מה אפשר להגיד להם?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "לחזק אותם שעל היגיעה מקבלים שכר, בעולם הבא ישלמו על היגיעה".

הרב אליאב מילר: "הבחורים רוצים היום שכר פה, הוא רוצה להצליח במבחן".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "לא לא, זה צריך לשאוף להצליח שמה יש מדרש על רבי אבהו שאמר אני אמרתי לריק יגעתי הוא ראה את הגן עדן שלו".

הרב אליאב מילר: "בחורים צעירים מרגישים שיש עוד הרבה זמן עד שהם מגיעים למעלה, הם רוצים פה".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כל יום צריך לדעת שזה היום האחרון שלי אל תצפה למחר".

הרב אליאב מילר: "הראש ישיבה אומר על ההשפעה שיש לרב על התלמיד, הראש ישיבה יכול לספר לנו דברים שהראש ישיבה מרגיש שהוא קיבל מרבותיו, שנשארו עד היום".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן בטח, כשהחזון איש הי' מדבר איתי בלימוד הוא הי' מלטף לי את היד".

הרב אליאב מילר: "הראש ישיבה מרגיש את זה עד היום".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן עד היום, זה הי' מלטף אותי מלטף ומדבר איתי בלימוד".

הרב אליאב מילר: "וככה צריך לעשות גם היום?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן, לנשק אותו, מה יש?".

הרב אליאב מילר: "לנשק את הבחורים".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן".

הרב אליאב מילר: "יש דברים שהראש ישיבה שמע מרבותיו בענייני מוסר שהם נכנסו מרבותיו שלימדו תורה, שדברו על ענייני מוסר וזה נכנס ובוער עד היום".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "מהרב מבריסק לא שמעתי מוסר רק דברי תורה, אבל זה הי' אצלו התורה גם הי' מוסר, היו מרגישים את היראת שמים זה כמו ריח והריחו ביראת ה'".

הרב אליאב מילר: "רבי יחזקאל סרנא".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "מאוד אהב אותי".

הרב אליאב מילר: "איך הראש ישיבה יודע?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "הייתי אוכל אצלו הוא הי' מזמין אותי לסעודה בבית כל שבת, כשהי' הולך לביקור אצל רבי איסר זלמן הוא לקח אותי (חיים סרנא התקנא)".

הרב אליאב מילר: "אז זה דרך לעשות את זה גם היום להזמין בחורים לשבת לפעמים?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן כן".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרב אליאב מילר: "הראש ישיבה הי' מזמין".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן כן".

הרב אליאב מילר: "עם רבי אהרן כהן, הוא הי' מדבר?".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "כן, (הוא הי' מסכן לא היו לו ילדים)".

הרב אליאב מילר: "שהראש ישיבה יתן ברכה בעזרת ה'".

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "תצליחו תצליח להשפיע תורה וחסד ורחמים על כולם".

הרב אליאב מילר: "ברכה גם לכל הרמי"ם לכל הציבור"."

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי: "שיאהבו את התלמידים כמו בנים, ושננתם לבניך אלו התלמידים, שיוכל להגיד על התלמיד שלו שהוא בן שלו, זה חשוב מאוד. אריכות ימים ושנים בבריאות לשנה הבאה בירושלים בעזרת ה'".