אאא

אבל בבני ברק עם היוודע פטירתו של הגאון רבי אליעזר שאול פרסמן ז"ל, בעל מחבר ספר 'מעיינות האמונה', ומי שזכה לשמש את מרן הגרא"מ שך זצוק"ל.

המנוח נולד לאביו הרב חיים אהרן פרסמן זצ"ל ובהגיעו לפרקו הוא נישא לרעייתו, בת הרב אברהם דוד שיף זצ"ל.

מכריו מספרים ל'כיכר השבת' על קרבתו רבת השנים אל הגאון רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל, ועל גדלותו בתורה ובהלכה, לצד חביבותו על כל סובביו.

אביו של המנוח שימש כאיש ממשל בארה"ב, ובנו הגרא"ש זצ"ל בחר לעזוב את הכול ולשקוד על התורה ועל העבודה במשך רוב שעות היממה.

בפטירתו הותיר אחריו את רעייתו ואת ילדיו, נכדים וצאצאים ההולכים בדרך התורה וההלכה.

הלווייתו תתקיים בשעה 17:30 ברחבת בית המדרש של תלמידי ישיבת פוניבז', לבית החיים פוניבז', שם הוא יטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.