אאא

מסכת יבמות, דף קי"ט - השיעור בעברית:  

 

מסכת יבמות, דף קי"ט - השיעור באידיש: 

 

מסכת יבמות, דף קי"ט - השיעור באנגלית: