ראש בראש - נתינה מול קבלה

האם היכן שמסתיימת "האינסופיות" של הנתינה, שם מתחילה הקבלה "העתידית"?

יערית אלבז |

בנות, אף אחת מכן לא נשברת

פרשת בלק: בנות! בנות...! סליחה בנות, הייתן פה בכותל? התפללתן על החטופים?

15
| הרבנית מאיה לב |

איך להרגיש את ה' גם ברגעים קשים

אם את תצאי מהטבע שלך, תבקשי מהשם שיעזור לך

23
| הרבנית מאיה לב |