מיוחד לחנוכה

סיפור למוצ"ש: כשהבעל שם טוב ביקש שיסירו את המנורה

פותחים שבוע עם סיפור חסידי מהבעל שם טוב הקדוש. והשבוע לרגל חנוכה: כאשר הבעל שם טוב ביקש שסירו את החנוכיה, וגם כמה מאמרותיו הקדושות (סיפור למוצ"ש)

הרב אהרון ראובן | כיכר השבת |
(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

כשהבעל שם טוב הקדוש הגיע בפעם הראשונה לק"ק שדה לבן, והיה שם אב"ד צדיק אחד, ששמו רבי חיים.

והבעל שם טוב הקדוש התפלל בשדה, וכשבאו לעיר, בבית הכנסת עדין היו מתפללים, והבעל שם טוב הקדוש הלך לשמוע קדושה.

עמד הבעל שם טוב הקדוש בעזרת בית הכנסת, וציווה על הגבאי שילך לעקור מהקיר את התמונה של ציור המנורה 'למנצח בנגינות' שהיתה תלויה על קיר בית הכנסת, ועשה כך הגבאי.

כשהרב עקר רגליו מתפילתו, ראה שאין תמונת המנורה נגדו, שאל על הדבר ואמרו לו: הבעל שם טוב הקדוש עומד בעזרה.

תיכף לאחר שגמר קדושה יצא לעזרה לבעל שם טוב הקדוש, ושאל אותו על כך, אמר לו הבעל שם טוב הקדוש: יש לך בתפילתך תמיד מחשבה זרה אחת והיא באה מחמת מנורה זו.

ועל דבר זה יש חלוקי דעות: יש אומרים, שהסופר שכתב את המנורה שיחק עם כלב בשעת כתיבת המנורה הנ"ל, ויש אומרים שהיה רשע גדול.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

בימים ההם בזמן הזה: אומר רבי לוי יצחק מברדיטש'ב ב'קדושת לוי', שכל הניסים וההארות שהיו בימים ההם, מתגלים בכל שנה ושנה, ובזמן הדלקת נרות חנוכה, ולזה התכוונו אנשי כנסת הגדולה במילים 'בימים ההם בזמן הזה' וכותב רבי לוי יצחק מברדיטש'ב בקדושה הראשונה לחנוכה: "שאלו הניסים וההארות שהיו אז בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, נתגלה עד עכשיו, בזמן הזה".

קבעו את הניסים לכל הדורות: ב'על הניסים' אומרים: "וקבעום בהלל והודאה" (שבת, כ"א, ב') כלומר: קבעו שאלו ההארות והניסים והחסדים יהיו תמיד – בכל דור ודור.

מדוע בחנוכה יש ניסים מעל הטבע? המלחמה של מתתיהו ובניו היתה נגד תרבות יון: הם נלחמו על הרוחניות במסירות נפש!

קריאת מי לה' אלי – בכל דור: אנטיוכוס לא רצה שילמדו תורה, ישמרו שבת ומצות מילה, מטרתו היתה לבטל את נאמנותם לקב"ה, ולכן, מתתיהו ובניו לא ויתרו ויצאו למלחמה נגד כל סיכוי טבעי לנצח, מתתיהו יצא בקריאה: מי לה' - אלי! 'מכבי' – ר"ת מי כמוך באלים י ק-ו-ק. הקב"ה הוא - האל הגדול הגיבור והנורא, שיכול לנצח כל מלחמה! הניצחון של אז, ימשיך להיות ניצחון לדורות.

מסירות נפשם לתורה: הקב"ה עשה להם נס, ומסר: גיבורים ביד חלשים! רבים ביד מעטים! המכבים לא רצו שתרבות יון טטמא את השכל (המשול לשמן) של עם ישראל, ולכן זכו לנס נוסף – ששמן שהיה צריך לדלוק יום אחד, דלק - שמונה ימים! על מסירות נפש לתורה, הקב"ה עושה ניסים מעל הטבע, בכל דור ודור...

ניסים מעל הטבע שיקרו בדרך הטבע: הקב"ה מאפשר בימים אלו, לכל אחד ואחד לקבל ניסים מעל הטבע, ואין שום קשר לזכויות וחובות, רק צריך לבקש... כל נס שמקבלים בחנוכה, יראה כאילו הגיע בדרך טבעית, ולכן, גם אינו מוריד לאדם מזכויותיו.

החג היחיד שמתחיל בסוף החודש: כל חגי ישראל הם בתחילת החודש או באמצעו, חנוכה הוא – החג היחיד בסוף החודש בכ"ה לחודש, וידוע שבסיום חודש יש את החושך הכי גדול, והדבר מסמל שבחנוכה: האדם יכול לצאת מכל חושך הכי גדול שיש לו בחייו - לאור גדול!

הקדושה והתפארת בכל העולמות – ממך: אומר הבעל שם טוב הקדוש "דע מה למעלה ממך" רצה לומר, שלא תשמע ליצר הרע, ותדע שכל מה שקורה למעלה, הקדושה והתפארת בכל העולמות העליונים, היא ממך (אור יצחק).

כל תפילה ותפילה עושה פעולות עצומות בעולמות העליונים: ולפעמים בקצה הארץ, הבעל שם טוב הקדוש סמך זאת על הפסוק: "כרום זולות לבני אדם" "אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, ונעשים מזה דברים נוראים ברומו של עולמות ובני אדם סוברים שלא נתקבלה תפילתן, לכן, מזלזלין בהם" (דגל מחנה אפרים, הפטרת תצא).

יהי רצון שנזכה לנצל ימים אלו, לבקש ולהתפלל ולזכות ע"י זה לניסים ונפלאות מעל הטבע, גאולת הכלל והפרט, ונבקש מלכות ה', וביאת משיח צדקנו, ובנין בית המקדש, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר